چرا جمکران
45 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0

چرا جمکران؟

مسجد مقدس جمکران

شب های چهار شنبه برای برخی از منتظران امام مهدی (عج) حال و هوای دیگری دارد. به خاطر این که امام زمان (عج) در چنین شبی فرمان ساخت مسجد مقدس جمکران را به «حسن بن مثله جمکرانی» دادند. حضرت به ایشان فرمودند:«فردا شب که سه شنبه شب است، گوسفندی را این جا بیاور و ذبح کن و روز چهار شنبه که هجدهم ماه رمضان است، گوشت آن را بیماران انفاق کن که خداوند همه شان را شفا عنایت می کند».

اکنون شیعیان به خاطر تجلیل از این مکان مقدس از اقصی نقاط جهان، خصوصا ایران، هر سه شنبه شب در جمکران جمع می شوند. افراد مختلف با نیات و خواسته های گوناگون به این پایگاه عظیم می آیند و سفره دل خود را پهن می کنند و با حضرتش به راز و نیاز می پردازند. در این جمع ها، آن هایی که شناخت عمیق تری دارند، حاجت های خود را فراموش می کنند و تنها خواهان حضرت هستند.

نمی دانم تا کنون طعم شیرین و با حال سه شنبه شب های جمکران را چشیده ای یا نه؟

شب های به یادماندنی و خاطره انگیز در روستایی نزدیک قم، بسیار شور انگیز است. حتی برخی ها اسم خودشان را گذاشته اند:«فرزند جمکران».

مستی نه از پیاله نه از خم شروع شد

از جاده سه شنبه شب قم شروع شد

آینه خیره شد به من و من به آینه

آن قدر خیره شد که تبسم شروع شد

خورشید ذربین به تماشای من گرفت

آن گاه آتشاز دل هیزم شروع شد

وقتی نسیم آه من از شیشه ها گذشت

بی تابی مزارع گندم شروع شد

موج عذاب یا شب گرداب؟ هیچ یک

دریا دلش گرفت و تلاطم شروع شد

از خال دست خود به چه بگوییم که ماجرا

از ربنای رکعت دوم شروع شد

در سجده توبه کردم و پایان گرفت کار

تا گفتم السلام علیکم ... شروع شد

نوشته محمد فوادیان

شعر از فاضل نظری