مهدی روح حج
52 بازدید
ناشر: سبط النبی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ارتباط بین حج و مهدویت است ومی رساند ما هنوز نتوانسته ایم از این ظرفیت برای زمینه سازی استفاده کنیم . زیرا این د وموضوع بین همه مسلمین پذیر فته شده است وهمگان انرا قبول دارند