قیام های پیش از ظهور
55 بازدید
ناشر: سبط النبی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در روایات نوعی نهی از قیام نمودن قبل از ظهور امام مهدی است لذا برخی معتقد شده اند که نباید قبل از ظهور قیام نمود .این اثر این روایات رابررسی می کند وثابت می کند قیام قبل از ظهور امری شایسته ولازم است