مهدویت وجهان گردی
43 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جهان‌گردی و مهدویت محمدرضا فؤادیان مقدمه حاکمیت دین اسلام و تشکیل دولت عدل جهانی و برچیده شدن نظام سلطه در سرتاسر جهان از آرمان‌های والادی دین مبین اسلام است. بی‌شک یکی از راه‌کارهای تحقق این آرمان و رسیدن به این هدف آشنا شدن پیروان ادیان، مکاتب و مذاهب از ویژگی‌ها، آرا و افکار یک‌دیگر خصوصاً بحث نجات، آخرالزمان، آینده جهان و منجی‌گرایی و تطبیق این مباحث و دانستن امتیازات مذهب شیعه در این باور است. بدیهی است یکی از راه‌های مفید برای نیل به این مقصود، بحث «جهان‌گردی معنوی» یا خصوص «منجی‌شناسی در جهان‌گردی» است تا انسان‌های مشتاق و افکار آزاد از هوی و هوس و سینه‌های مالامال از عشق، با مقایسه منجی در میان اقوان و ملل، حقایق مهدوی را بدون آمیختگی با شبهات و القائات مغرضانه فراگرفته و مهم‌ترین شرط ظهور (استقبال جهانی) حاصل شود. از سوی دیگر، جهان‌گردی، پلی میان کشورها و فرهنگ‌هاست و انسان‌ها و ملت‌ها را با یک‌دیگر مرتبط می‌کند و اندیشه را پرورش می‌دهد. لذا اندیش‌مندان و عالمان و تئوری‌پردازان مباحث مهدویت هم با توجه به آرا و افکار ملت‌ها و ادیان، نظریات جامع‌تر و پخته‌تری را ارائه می‌دهند.