نذر کتاب
63 بازدید
تاریخ ارائه : 8/19/2013 9:07:00 AM
موضوع: امامت و مهدویت

نذرکتاب

ما ایرانیها چون اهل دانشیم ،یار مهربان یا همان کتاب راخوب  می شناسیم ،اما امروزه نا مهربانی ها با یار مهربان خوب برخورد نمی کند.

از خودمان بپرسیم ما چقدر اهل یارمهربان هستیم ؟چقدر بااوانس داریم؟چند جلد از انها در خانه های ما احتکار شده ویا خاک می خورند؟

بعضی ها فکر های جالبی داشته ودارند.مثل صدقه ونذرکتاب.شما چه فکر بکری در این رابطه  دارید؟

مقام معظم رهبری که دغدغه های خاصی در حوزه کتاب خوانی دارند،فرموند:«اگر کتابخوانى فرهنگ رایج شد و در بین مردم ما جا بیفتد، آن وقت کسانى پیدا مى‌شوند که «صدقه‌ى کتاب» درست می کنند. شما ببینید چقدر روضه‌خوانى مى‌شود! چقدر احسان مى‌شود! چقدر به ایتام کمک مى‌شود! چقدر پول و جنس و پارچه و اینها داده مى‌شود! آیا به همین نسبت، کتاب هم داده می‌شود؟ به همین نسبت پول براى چاپ کتاب داده مى‌شود؟! خیلى کم. حالا یک وقتی در گذشته، زمانى، کسانى از تجار و بازاری هاى مومن پیدا مى‌شدند؛ فرضا کتابى چاپ مى‌کردند و مجانى به طلاب مى‌دادند. قبلا در حد معدودى، این کارها معمول بود؛ اما الان این کارها نمی شود، این کارها کم است. خوب شماها روشنفکرید و به اهمیت این کار آگاهید، این را ترویج کنید.»

قطعا شما تا حالابه دیگران کمک کرده اید ودر جشنهای نیکو کاری شرکت کرده اید.صدقه داده اید ویا برای حل مشکلتان نذروعهد وقسم داشته اید اما تا کنون نذرکتاب یا صدقه ی انرا داشته اید؟

ما وسایل اضافه خانه خودمان را می بخشیم .اماایا کتاب های اضافه خودمان را بخشیده ایم؟

قطعا پول ،صدقه داده ایم اما کتاب بخشیده ایم؟ حتما برای درگذشتگانمان خیرات داشته ایم  اما تا حالا دیده اید کسی برای خیرات در گذشتگانش کتاب هدیه بدهد؟

ایا می دانید کتابهایی که خوانده ایم وشاید دیگر به ان مراجعه نکنیم ودر منازل ما جا خوش کرد ه اند ،به درد برخی می خورد.

دوستی داشتم کتاب می خرید وروی ان می نوشت :"وقف در گردش"وبه گیرنده می گفت :وقتی خواندی ،نزد خودت نگه ندار.وبه دیگری ببخش.

شخصی به جای خیرات خرما ،خیرات کتاب داشت.وبرای سلامتی عزیزانش کتاب صدقه می داد.وبرای دفع بلا به جای قربانی ،کتاب میخرید وبه نیازمندان می بخشید.فردی برای چاپ و هدیه کتاب ،مقداری از اموالش را وقف کرده بود.انسانی به جای انکه وصیت کند بعد از وفاتش،کتابهایش را به جایی ببخشند،در زمان حیاتش وبا دستان خودش کتابهایش را می بخشید.

راستی چند جلد کتاب درباره امام مهدی داریدکه می توانید به نقاط محروم ببخشید؟اگربرای کتابهای  مهدویت چنین اقداماتی صورت بگیرد چقدر مفید ومناسب است؟ما که معتقد به ضرورت طرح وتوسعه این فرهنگ وترویج وتعمیق این مسئله هستیم چه کرده وچه باید انجام بدهیم؟ بیاید با هم برای امام مهربان ،یار مهربان را به نیازمندان برسانیم