کتاب شناسی
669 بازدید
تاریخ ارائه : 7/18/2013 12:25:00 AM
موضوع: سایر

1. ضرورت و ظرفیت مباحث مهدویتفطرت آباد تأملاتی درباره وضعیت ما و تمدن موعود، یاسر آیین، چاپ اول 1389، ناشر خاکیان، قم، رقعی 160 صفحهاین کتاب در برگیرنده مجموعه مقالاتی است که نویسنده برمبنای دغدغه پرداختن به ابعاد گوناگون آموزه مهدویت و نیز بررسی وضعیت فکری و فرهنگی جامعه امروز نسبت به آن در سه محور به رشته تحریر درآورده است که عبارتند از: 1- آموزه 2- آرمان شهر 3- سبک زندگی- در محور اول این مباحث را می خوانیم: منشا اعتقاد به موعود راز نیازمندی به امام، سهم انسان از سرنوشت، روابط زندگی انسان، آفتاب و سایه ها، راه و بی راه و سه برداشت از آینده؟- در محور دوم نیز این مباحث آمده است: عصر طلایی زندگی، هویت شهروندی، داستان برده و رعیت، رنجی که می بریم، تنها راه، احیا گری و زمینه سازی و موسم آشنایی- و در محور سوم این مطالب منعکس شده است : انتظار نوروز، آغاز برای یک زندگی دیگر، و خداوند عشق را آفرید، راز معمای تغییر، زن را چه به مهدویت، دانشمندان اندرونی نشین، کتابی که باید خورد، شبکه توزیع معرفت، آینده ای که غربت روایت می کند، آینده آینده و مسئله چیست؟در مقدمه این اثر می خوانیم : مهدویت در اوج باور ها و آموزه های اسلامی قرار دارد و این به خاطر آن است که مهدویت تجلی اهداف و آرمان های ایلامی است. به بیان ساده اگر بخواهیم از منتهای اعتقاد و باورهایمان بپرسیم و این که آموزه های اسلامی چه سرنوشتی را برای ما می پسندد، جوابمان در مهدویت نهفته است. توجه به مهدویت، نوع تلقی انسان از خود را دگرگون می کند تا در سایه ی آرمان هایی چون توحید، آزادی و عدالت پی به عظمت، استمرار و بزرگی رابطه های خود ببرد و دیگر در بند باقی نماند، چرا که مقصد، راه و مرکب را یافته است. مهدویت از یک سو شناخت دقیقی از آن چه هستیم ارائه می کند و از سوی دیگر با گشودن هدف هایی فراتر از زندگی برای زندگی، از آن چه باید باشیم سخن می گوید.و در خاتمه می خوانیم : مسئله این نیست که چه موقع می آید، مسئله این است که وقتی می آید آماده باشیم. 2. دلایل عقلیمساله مهدویت از منظر عقلی و عاطفی، دکتر محمد منصور نژاد، تهران، جوان پویا، چاپ اول 1384 رقعی 181 صفحه.نویسنده در مقدمه یادآور شده است که:" از آن جا که از کارتکراری ابا داشتم و جای کارعقلی را در این میدان کم رنگ می‌دیدم، برای پر کردن بخشی از این خلاء، از نگاه عمیق و فلسفی استاد مطهری استمداد جسته و از این طریق به برخی از پرسشهای مهم عصر، خصوصا در مقابله با بعضی مکاتب زنده غربی این اثر را پی گرفتم."در شروع این اثر داستان بسیار جذابی با عنوان" بالاخره او آمد" به چشم می‌آید و در ادامه تأمل و شرح و بسطی بر آراء شهید مطهری در مسأله مهدویت آمده است. پرسش و پاسخ در موضوع امام مهدی (عج) و اشعار منتخب از فیض کاشانی تکمیل کننده این اثر می‌باشد تا ضمن جذابیت، اهل ذوق و هنر نیز از قلم بهره ببرند.در خاتمه این کتاب برخی از سایت‌های مهدویت معرفی شده است تا کسانی که از وسائل ارتباطی و اطلاعاتی جدید بهره می‌برند منابع مناسبی در اختیار داشته باشند.در بخشی از این اثر آمده است:" اگربشر سالیان دراز به انتظار نشسته و مدت‌های مدیدی سختی را تحمل نموده و به وعده مصلحان گوش داده، بداند که اگر مجموعه آرمان شهر‌ها و مدینه فاضله‌ها در سیر تاریخی به سه دسته بهشت این جهانی، اسطوره عصر زرین و آرمان شهر در معنای امروزی قابل طرح باشند، اعتقاد به ظهور حضرت مهدی(عج) فارغ و خارج از این‌ها است و قضاوت‌های فراوانی دارد. 3. دلایل عقلیدلائل عقلی و نقلی امامت و مهدویت، رحیم لطیفی، قم مرکز تخصصی مهدویت، چاپ اول 1387 رقعی 256 صفحهاین اثر در دو بخش به بررسی برخی ادله عقلی و نقلی اثبات مهدویت می‌پردازد.در بخش نخست، چهار دلیل عقلی آورده شده که عبارتند از: 1- برهان لطف و اثبات مهدویت 2- برهان امکان اشرف و اثبات مهدویت 3- برهان واسطه فیض و اثبات مهدویت 4- برهان انسان کامل و اثبات امامتو در بخش دوم بعضی از آیات و روایات که مؤید و پشتیبان بر احکام عقلی مهدویت است ذکر شده است که در این دو بخش با بیان دلائل عقلی ونقلی، وجود و استمرار شخصیت حضرت مهدی(عج) را ثابت می‌کند.پژوهش حاضر که محصول سلسله مقالات نویسنده در فصلنامه تخصصی انتظار موعود است با بیان ادله عقلی وجود امام زمان(عج) را برای همگان به اثبات رسانده و ازاین سو به مباحث هستی شنتاسی نزدیک شده و از سیاق مباحث کلامی صرف فاصله گرفته است و مطالبی زیبا با عنوان سخن آخر تقدیم نموده است:" دستور همگانی بر شناخت امام زمان (عج) در هر عصری است، و لازمه چنین تکلیفی وجود امام در هر عصری است که این امام یک شخصیت ویژه و دارای اوصاف عالی است و کسی جز حضرت مهدی(عج) در این عصر و زمان وجود ندارد." 4. دلائل نقلیامام مهدی در آینه‌ی روایات شیعه و اهل سنت محمد امیر ناصری، ترجمه محمد مهدی رضایی، تهران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، چاپ اول 1388، وزیری 346 صفحه.این اثر در بیست و شش باب احادیث مشترک فریقین را جمع‌آوری و تنظیم نموده است که برخی از باب‌های مهم آن عبارت است از باب ضرورت پیروی از امام، نسب حضرت مهدی(ع) که خود دارای شش فصل است.باب منزلت و فضائل، ویژگی‌های ظاهری و رفتاری حضرت مهدی(ع)، جهان اسلام در آستانه ظهور، اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان اسلام، اوضاع ملت‌های اسلامی، فتنه‌های نزدیک به ظهور، پدیده‌های طبیعی و منتظران و زمینه‌سازان از باب‌های میانی این کتاب است.و باب‌های پایانی عبارتند از: سفیانی، دجال، نزول عیسی، سپاه حضرت مهدی و دولت او.برخی از این باب‌ها دارای فصل‌هایی می‌باشد که نشانگر دقت و تنظیم مناسب این احادیث است.بنابراین این اثر با پرداختن به روایات مشترک شیعه و سنی و نگاه به آثار مهدوی و مصنفات هر دو فرقه نقطه روشنی به عنوان شاخص تاریخی در اصالت مهدویت می‌باشد.همچنین قرینه‌ای است تا عمق روابط و همبستگی مرئمان شیعه و سنی به یکدیگر را به تصویر کشد. چیزی که همه مسلمانان باید در نظر داشته باشند تا حقایق بر آنها آشکار گشته و غبارها کنار رود.  5. دلائل نقلیالمهدی، سید صدر الدین صدر، قم انتشارات انصاریان چاپ چهارم 1383 رقعی 255 صفحه.این اثر در یکمقدمه و هشت فصل و یک خاتمه تنظیم شده است.در مقدمه درباره انگیزه تألیف کتاب می‌نگارد: در مجلسی درباره اعتقادات اهل سنت در موضوع مهدویت سخن به میان آمد و دوستان پیشنهاد دادند در این رابطه کتابی تألیف کنم. من نیز بعد از مطالعه آثار اهل سنت و شیعه به دیده انصاف، احادیث و سخنان سلف را نگریستم و یافتم که: روایات سه دسته‌اند:1- روایات صحیح از نظر سند و بدون اشکال از نظر دلالت، که در وجوب عمل و اخذ این دسته از روایات، تردیدی نیست.2- روایاتی که از نظر سند، صحیح نیستند، ولی دلالت آنها روشن است که قواعد علم رجال از آن جهت که به واسطه دسته‌ی اول جبران می‌شوند و اجماع بر مضمون آنهاست، معتبر می‌شمارند. روایات صحیح و ضعیفی که مخالف 3- عموم احادیث متواتر است که اگر تأویل آنها ممکن نباشد، اعراض از آنان لازم است.اما فصول هشت‌گانه این اثر عبارتند از:فصل اول: درباره بشارت‌هایی که بر ظهور حضرت مهد(عج) در ایات و روایات وارد شده است.فصل دوم: مهدی منتظر از عترت پیامبر و فرزندان اهل بیت است.فصل سوم: ویژگی‌های ظاهری و باطنی، ملکات فاضله، دانش، قضاوت و ... را در بر دارد.فصل چهارم: درباره مقام و منزلت امام مهدی(ع) نزد خداوند متعال است.فصل پنجم: درباره ولادت، تعیین اسم، لقب، کنیه، نام والدین و چگونگی بهره مندی مردم از حضرت است.فصل ششم: درباره چگونگی غیبت، محل غیبت و علائم غیبت است.فصل هفتم: در رابطه با علائم الظهور فصل هشتم: آخرین فصل درباره انتظار، فضیلت آن، ظهور و بیعت با آن حضرت است.اصل این کتاب عربی است و ترجمه آن" المهدی منتظر یا مصلح جهان" به قلم آقای مهدی فقیه ایمانی است. 6. امام مهدی در قرآنبررسی تطبیقی تفسیر آیات مهدویت و شخصیت شناسی امام مهدی(عج) در دیدگاه فریقین دکتر فتح الله نجارزادگان، قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول 1389 وزیری 302 صفحه.این اثر تفسیر تطبیقی آیات اعتقادی ومعارف نظری قرآن کریم برای دانشجویان، طلاب و محققان مباحث مهدویت در پنج فصل تهیه و تنظیم شده است.فصل اول: کلیات که شامل سه گفتار است1- درنگی در نظریه منجی موعود در ادیان وملل 2- سیری کوتاه در پیشینه پژوهش 3- طبقه بندی آیات درباره مهدویتفصل دوم: بررسی تطبیقی تفسیرآیات اظهار دین که مشتمل بر سه گفتار است1- بررسی دیدگاه شیعه درباره سیطره دین اسلام 2- بررسی دیدگاه اهل سنت در این باره 3- تءمل در مفادآیات اظهار دین و ارزیابی دیدگاه فریقینفصل سوم: بررسی تطبیقی تفسیر آیه وعد که دربرگیرنده سه گفتار است1- بررسی دیدگاه شیعه درباره وعده به عصر ظهور 2- بررسی دیدگاه اهل سنت در تبیین و و تطبیق مفاد این آیه 3- بررسی و نقد مناقشه‌های فریقین و نتیجه‌گیری نهایی از منظور این آیه شریفهفصل چهارم: تبیین دین حق و ویژگی‌های عصر سیطره دین که حاوی سه گفتار است 1- تبیین دین حق در پرتو آیه کمال 2- نزول حضرت عیسی(ع) در عصر سیطره دین 3- ویژگی‌های عصر سیطره دین فصل پنجم: شخصیت شناسی امام مهدی(عج) که شامل چهار گفتار است 1- امام مهدی(ع) از اهل بیت 2- پیوند ویژه امام مهدی با قرآن 3- تبیین امامت حضرت مهدی(ع) 4- امام مهدی(ع) احیاگر دین حقاین کتاب ضمن بیان دیدگاه‌های فریقین از تفسیر آیات مهدوی موجب می‌شود، آموزه مهدویت شفاف‌تر و ابعاد آن نمایان‌تر شود و مسلمانان و مؤمنان در این باور راسخ‌تر گردند. 7. امام مهدی در قرآنمعجم مهدویت در تفاسیر شیعه و اهل سنت، سید محسن طباطبایی و دیگران، قم بوستان کتاب چاپ اول 1389 وزیری 472 صفحه.این کتاب که محصول همکاری گروه قرآن و مهدویت پژوهشکده انتظار نور است با بررسی بیش از 140 کتاب تفسیر و جمع‌آوری حدود 4000 فیش، نظر مفسران در زمینه تفسیر، تأویل و تطبیق آیات مهدوی دیدگاه‌های مختلف مفسران را تقدیم شما نموده است.ویژگی مهم این اثر این است که ابتدا جهت آشنا شدن مخاطب با تفاسیر، مطالب ارزشمندی درباره آنان نگاشته و پس از ذکر روایت ذیل آیه، منابع مهم روایی و بعضا تفسیری که در این روایت در آن ذکر شده است را به ترتیب زمانی ذکر می‌نماید که برای محققان بسیار حائز اهمیت و سودمند می‌باشد.از نکات ارزنده دیگر این اثر می‌توان به دسته‌بندی و طبقه‌بندی مطالب به همراه چینش منطقی نام آورد.از آنجایی که در حوزه مهدویت موضوعات مختلفی قابل طرح وجود داشته هر یک از این موضوعات به صورت تخصصی مخاطبان خاص به خود دارد.از این مجموعه با ارائه موضوعات متنوع، نیاز‌های مختلف تحقیقی پژوهشگران را بر‌آورده ساخته است، ضمن آن که این موضوعات را با بیان ریز موضوعات مهدوی و محور‌های خاص تفکیک کرده و تناسب مطالب و محتوا را بسیار سهل و آسان جهت استفاده فراهم آورده است.سامان دهی، نمایه سازی آیات مهدوی که در تفاسیر شیعه و سنی فراوان یافت می‌شود این اثر را از سایر کتب مرتبط ، ممتاز و ویژه ساخته است. 8. امام مهدی در قرآنگذشته‏ی از اخبار و روایات فراوانی که از ناحیه‏ی رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و حضرات ائمه معصومین علیهم‏السلام پیرامون حضرت حجة بن الحسن علیه‏السلام در منابع روایی (شیعه و سنی) وجود دارد و مسئله مهدویت و نشانه‏ها و علائم ظهور و ویژگی‏های مهدی موعود علیه‏السلام و وضعیت زمان ظهور آن حضرت را توضیح می‏دهند. تعدادی از آیات کریمه‏ی قرآن هم با تأویل و تفسیر ائمه‏ی معصومین علیهماالسلام بر این حقیقت دلالت دارد و برای بشریت آینده‏ای درخشان و سرشار از سعادت و خوشبختی را پیش‏بینی می‏نماید و قاطعانه بر این مسئله تکیه دارد که اگرچه اکنون جامعه بشری بر محور استکبار و استضعاف و خودخواهی قدرتمندان و ثروتمندان زورگو قرار گرفته اما دوامی ندارد و اساس و پایه‏ی آن متزلزل است و فرو خواهد ریخت و سرانجام بشریت از آینده‏ای درخشان برخواردار خواهد گردید و زمام امور به دست کسی خواهد افتاد که دست قدرتهای زورگو و مستکبران خودخواه را از سر جامعه‏ی انسانی کوتاه و حکومتی بر پایه عدل و قسط در جهان برقرار می‏سازد و نظام جامعه را اصلاح و ظلم و ستم را از میان برمی‏دارد. البته از مجموعه‏ی آیاتی که در این زمینه در قرآن کریم آمده است چنین استفاده می‏شود که ظهور چنین مصلحی که حکومت عدل الهی را در جهان تأسیس و خود مجری قوانین آن می‏باشد نیاز به آمادگی و زمان مساعد دارد تا افکار مردم جهان و روح اجتماعی آنان آماده و مهیای پذیرش چنین حکومتی باشد. و البته نجات مردم ستمدیده و رنج کشیده از یوغ استعمار و سلطه‏ی جباران و قدرتمندان چپاولگر نیازمند شرایطی است و تأییدات الهی و امدادهای غیبی هم از دریچه‏ی همین گونه عوامل و شرایط صورت می‏گیرد. قرآن کریم در زمینه‏ی ظهور و قیام حضرت مهدی موعود علیه‏السلام مانند بسیاری از زمینه‏های دیگر (بدون اینکه به جزئیات بپردازد) به صورت کلی و اصولی بحث نموده. یعنی از تشکیل حکومت عدل جهانی و پیروزی نهایی صالحان در روی زمین سخن گفته است. این گونه آیات را که بیش از صد آیه می‏باشد. مفسران عالیقدر اسلامی به استناد روایات و اخبار معصومین علیهم‏السلام مربوط به مهدی موعود علیه‏السلام و ظهور و قیام او دانسته‏اند. در این اثر هفتاد و پنج آیه از قرآن کریم مورد بحث واقع گشته و ارتباط این آیات با موضوع مهدویت از زبان حضرات ائمه معصومین علیهم‏السلام توضیح داده شده است. که برخی ازمباحث به ترتیب حروف الفبا عبارتنداز:• سوره آل عمران، آیه 200 • سوره آل عمران، آیه 83 • سوره ابراهیم، آیه 5 • سوره‏ اسراء، آیه 33 • سوره‏ اسراء، آیه 81 • سوره‏ اعراف، آیه 159 • سوره‏ انبیاء، آیه 105 • سوره انعام، آیه 158 • سوره‏ انفال، آیه 7-8 • سوره بروج، آیه 1 • سوره بقره، آیه 1-3 • سوره‏ بقره، آیه 148 • سوره‏ بقره، آیه 155 • سوره‏ بقره، آیه 249 • سوره‏ بینه، آیه 25 • سوره‏ توبه، آیه 33- سوره‏ صف، آیه 9 • سوره تکویر، آیه 15-16 • سوره‏ جاثیه، آیه 14 • سوره‏ جن، آیه 24 • سوره‏ حج، آیه 39 • سوره‏ حج، آیه 41 • سوره حجر، آیه 36-38 • سوره حجر، آیه 87 • سوره حدید، آیه 17 • سوره ذاریات، آیه 23 • سوره رحمن، آیه 41 • سوره روم، آیه 4 • سوره زخرف، آیه 28 • سوره زخرف، آیه 66 • سوره‏ زمر، آیه 69 • سوره سبا، آیه 51 • سوره‏ سجده، آیه 21 • سوره سجده، آیه 29 • سوره شعراء، آیه 205-207 • سوره شعراء، آیه 227 • سوره شعراء، آیه 4 • سوره شمس، آیه 1-4 • سوره شوری، آیه 19-20 • سوره‏ شوری، آیه 41 • سوره‏ شوری، آیه 45 • سوره ص، آیه 88 • سوره صافات، آیه 83 • سوره صف، آیه 8 • سوره‏ طارق، آیه 15-17 • سوره‏ طه، آیه 110 • سوره‏ طه، آیه 115 • سوره طه، آیه 135 • سوره عصر • سوره عنکبوت، آیه 10 • سوره‏ غاشیه، آیه 1-4 • سوره فتح، آیه 25 • سوره فجر، آیه 1-4 • سوره فصلت، آیه 16 • سوره فصلت، آیه 17 • سوره فصلت، آیه 53 • سوره ق، آیه 41-42 • سوره‏ قدر، آیه 5 • سوره‏ قصص، آیه 5 • سوره‏ لقمان، آیه 20 • سوره لیل، آیه 1-2 • سوره مدثر، آیه 46-47 • سوره‏ مدثر، آیه 8-10 • سوره معارج، آیه 26 • سوره معارج، آیه 44 • سوره‏ ملک، آیه 30 • سوره‏ نحل، آیه 1 • سوره‏ نحل، آیه 45 • سوره‏ نساء، آیه 59 • سوره‏ نساء، آیه 69 • سوره‏ نمل، آیه 62 • سوره‏ نور، آیه 35 • سوره‏ نور، آیه 55 • سوره‏ هود، آیه 80 • سوره یوسف، آیه 110 • سوره یونس، آیه 209. مهدویت در روایاتدر انتظار ققنوس، کاوشی در قلمرو موعود شناسی و مهدی باوری، سید هاشم العمیدی ترجمه و تحقیق مهدی علیزاده، قم انتشارات مؤسسه امام خمینی، چاپ سوم 1385 وزیری 352 صفحه. این اثر در قالب دو بخش و بیش از ده فصل تنظیم شده است.بخش اول آن موعود شناسی و بخش دوم آن مهدی باوری است. راز و رمز دو بخش بودن این اثر این است که مهدویت به مثابه یک عقیده شامل دو بعد است که یکی عهده دار شناسایی موضوع مهدی باوری است که شامل این فصول می‌باشد: تشخیص نام صحیح حضرت، تبار شناسی دقیق، اثبات تولد، مدت حیات، طول عمر، فوائد امام غایب و علت غیبت. محور دیگر، متکفل بررسی خود عقید‌ه‌ی مهدی باوری به مثابه یک ایمان دینی است و در صدد تبیین این فصول است: مقومات و مؤلفه‌های مهدی باوری، آثار و نتایج مهدی باوری، گستره آن، وظایف، راه‌ها ی تقویت ایمان به او، برخورد نظام سلطه و کفر جهانی با این اندیشه و ادبیات دینی و مهدی باوری است.مطالب محور اول در اصل کتاب با عنوان" المهدی المنتظر فی الفکر الاسلامی" تألیف آقای سید هاشم العمیدی است که بیشتر صبغه‌ی کلامی تاریخی دارد.و محور دوم را مترجم کتاب با توجه به حوزه‌ی روانشناسی دین، مطالب ارزشمندی را به اصل کتاب افزوده است.خلاصه این که این اثر در باب روایات مهدوی و نقد و بررسی و دفاع از آن یکی از آثار ممتاز شناخته می‌شود که در صدد حقیقت جویی و حق طلبی و دفاع از واقعیت‌ها در مقابل حق ستیزان و حقیقت گریزان است. 10. مهدویت در روایاتمن هو المهدی، ابوطالب تجلیل تبریزی، قم انتشارات جامعه مدرسین 1382 وزیری 560 صفحه.ترجمه این کتاب به قلم دکتر جلیل تجلیل با عنوان" مهدی کیست" می‌باشد.این اثر دارای چهل فصل می‌باشد که برخی از فصول مهم آن عبارتند از: فصلی درباره حدیث من مات، حدیث ثقلین، احادیث و تواتر آن، احادیث اثنی عشر، احادیث ولادت، تشرفات، توقیعات و سفارت و وکالت.ابتدای این اثر با احادیث پیامبر(ص) درباره لزوم شناخت امام زمان و حدیث ثقلین در کتب اهل سنت و بعد از آن روایات پیامبر درباره امامان اثنی عشر بیان شده است.در بخش دیگر درباره ویژگی‌های حضرت و عدالت جهانی و شصت حدیث درباره این که زمین هیچ‌گاه از حجت خالی نیست آمده و در فصل‌های دیگر 128 روایت در خصوص غیبت، دلیل غیبت، وجه تأخیر قیام، معرفی به نام پدر و مادر گرامی حضرت و احادیثی از سوی پیامبر و جانشینان او در معرفی امام زمان(ع) ذکر شده و آمده است.تاریخ ولادت امام زمان(ع) در برخی از کتب اهل سنت و ذکر نام بعضی از کسانی که حضرت را در زمان حیات پدر بزرگوارشان و غیبت صغرا و غیبت کبرا دیده‌اند، فصول دیگر این اثر می‌باشد.در پایان، وکلای آن جناب در غیبت صغرا و برخی از معجزات سفرای اربعه و شرح مختصری از زندگانی آنان است.مؤلف در معرفی اثر خود یادآور می‌شود:"اثر حاضر از نصوص و احادیث روایت شده متواتر بر شخص امام مهدی(عج)، پدر و هر یک از اجداد طاهرینش تا پیامبر با نام آنان گردآوری شده تا شناسایی شود که او پسر کیست؟ پدر او کیست؟ 11. مهدویت در روایاتبررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت، دکتر مهدی اکبر نژاد، قم، بوستان کتاب چاپ دوم 1387 وزیری 360 صفحه.این اثر در یک مقدمه و چهار فصل سامان یافته، که در مقدمه، بحث‌هایی درباره جایگاه مهدویت در مهدویت در میان مسلمانان و نیز چگونگی نگاه دانشمندان اسلامی به این موضوع بررسی شده و این عقیده به عنوان یک باور اسلامی و نه شیعی، معرفی شده که آثار و نوشته‌های حدیثی و تاریخی، گواه بر این واقعیت‌اند.در فصل نخست، ابتدا نگاهی کلی به حدیث‌های مهدویت افکنده شده و آنگاه سیر تاریخی تدوین این حدیث‌ها در جوامع حدیثی معتبر اهل سنت مورد ارزیابی قرار گرفته است که در این نگاه تاریخی، آن دسته از جوامع حدیثی که تا سده دهم هجری روایت‌های مهدویت را یاد کرده‌اند، معرفی شده و در ادامه، حجیت و تواتر این حدیث‌ها در گفته‌ها و نوشته‌های دانشمندان اهل سنت به تفصیل یادآوری شده است؛ بررسی سیر تاریخی تدوین حدیث‌های مهدویت در کتاب‌های شیعه، قسمت دیگر فصل اول را تشکیل می‌دهد و در پایان این فصل با استناد به منابع معتبر، نام صحابه‌ای که در اسناد روایت‌های مهدویت حضور دارند آورده شده است.در فصل دوم به بیان حدیث‌ها و موارد مشترک میان شیعه و اهل سنت درباره امام مهدی(عج) پرداخته شده و از جنبه‌های گوناگون، این موارد ارزیابی شده‌اند، مانند نسب و نام حضرت و نیز ویژگی‌های جسمانی و نشانه‌های ظهور او و تغییر و تحولاتی که جهان با ظهور ایشان پیدا خواهد کرد. فصل سوم به بررسی دیدگاه‌های گوناگون این دو فرقه درباره امام مهدی(عج) اختصاص یافته که مهم‌ترین آنها در چهار مورد خلاصه شده است، که اولین آنها ولادت آن حضرت، دومین مورد درباره نامپدر امام مهدی(ع) سومین اختلاف مربوط به تفسیر روایت‌های امامان دوازده‌گانه می‌باشد و چهارمین موضوع، نسب پدر آن حضرت است که آیا از نسل امام حسن(ع) است یا امام حسین(ع)؟چهارمین و آخرین فصل به بیان نقد‌های منتقدان حدیث‌های مهدویت و بررسی میزان اعتبار و ارزشمندی این نقد‌ها اختصاص پیدا کرده که دیدگاه‌های معروف‌ترین ناقدان این حدیث‌ها مورد تحلیل و دقت نظر قرار گرفته است، که شاخص‌ترین این افراد عبارتند از: این خلدون، رشید رضا، احمد امین، و در دوره اخیر: دکتر محمود الحمش که ضمن طرح دید‌گاه‌های آنها، به تفصیل و تفکیک، به نقد نظریات آنها پرداخته شده است. 12. غیبت (مفهوم، پیشینه، علل، آثار)تاریخ عصر غیبتتاریخ عصر غیبت (نگاهی تحلیلی به عصر غیبت امام زمان «عج») نویسندگان: پورسید آقائی، جباری، عاشوری، حکیم ناشر: موسسه انتشارات حضور محل نشر: قم تاریخ نشر: 1383 تعداد صفحات: 459 شمارگان: 2000 رویداد غیبت امام دوازدهم «عج» که بدون تردید از مهم ترین حوادث تاریخ تشیع است، از دو دیدگاه قابل بررسی است: الف) دیدگاه اعتقادی ب) دیدگاه تاریخی کتاب حاضر، نگاهی است از منظر تاریخی و تلاشی است در جهت بررسی تاریخ غیبت صغری و غیبت کبری امام دوازدهم (عج).عناوین ذیل چشم اندازی مناسب از مطالب این کتاب ارائه می دهد:1- بررسی غیبت صغری(260- 329 ﻫ): الف) مروری به بررسی منابع و شناخت وضعیت سیاسی اجتماعی و فکری عصر امام زمان «عج» در آستانه غیبت و آشنایی با زمینه های تاریخی و تمهیدات ائمه، به ویژه عسگریین (ع) برای ورود شیعه به این عصر. ب) بررسی سازمان مخفی وکالت و تکوین و تکامل آن و نقش آن در زمان غیبت غیبت صغرای امام «عج». ج) کیفیت آغاز غیبت. د) دلایل غیبت. ﻫ) شرح حال نواب اربعه و وظایف و نقش آنان در این عصر. 2- بررسی غیبت کبری (329 ﻫ ): الف) تاریخ شیعه. ب) نهضت ها و دولت های آن به همراه حرکت های علمی و مبارزات علما و دوران های مرجعیت فقها و مدارس آنان. ج) بررسی کوتاهی پیرامون آثار و سیرت امام مهدی (عج). مجموعه مطالب این کتاب در نه فصل به رشته تحریر درآمده است و در پایان فهرست منابعی وزین، حسن ختام کتاب است. فصل 1 : معرفی و بررسی منابع تاریخ عصر غیبت به بیان مولف، برای بررسی زمینه های تاریخی، غیبت امام دوازدهم و نقش در نهاد وکالت در ایام غیبت، در آغاز باید منابع ومآخذ بحث را مورد شناسایی قرار داد. بنابراین نویسنده منابع را به سه گروه تقسیم کرده و پیرامون هر یک توضیحاتی داده است. 1- کتابهای نوشته شده در موضوع غیبت 2- کتابهای رجالی 3- کتابهای تاریخی فصل 2: نگاهی کوتاه به زندگانی امام دوازدهم «عج» میلاد امام «عج»، نام، القاب، شمایل و خصوصیات و مادر بزرگوار آن حضرت مختصری از زندگانی امام (ع) است که در این فصل مشاهده می کنیم. فصل 3: وضعیت سیاسی، اجتماعی و فکری عصر عباسیان در آستانه غیبت صغری در این فصل نویسنده برای شناخت بهتر تاریخ سیاسی عصر «غیبت صغری» به بررسی وضعیت سیاسی – اجتماعی و فکری این عصر در آستانه غیبت امام «عج» می پردازد. مورخان، تاریخ خلافت «عباسیان» را به 4 دوره تقسیم کرده اند که آنچه در این فصل مورد نظر نویسنده است عبارت است از بررسی عصر عباسیان دوم؛ یعنی از ابتدای خلافت متوکل (232 ﻫ) – عصر نفوذ ترکان- و احیاناً کمی قبل از آن، از ابتدای ورود ترکان به دستگاه خلافت در عصر خلافت «معتصم» (218 ﻫ)و تغییر مرکز خلافت از «بغداد» به سامرا، تا شروع غیبت صغری (260 ﻫ ) ویژگی های «وضعیت سیاسی» این دوره عبارتند از: 1- انتقال مرکز خلافت از بغداد به سامرا 2- نفوذ و تسلط ترکان 3- عزل و نصب های پی در پی 4- ستمگری وزرا و امراء 5- نفوذ زنان در دستگاه خلافت 6- فتنه ها و آشوب های داخلی 7- قدرت یافتن و خود مختاری مناطق تحت نفوذ 8- تغییر ماهیت و اهداف فتوحات در مورد «وضعیت اجتماعی» به دو قطبی شدن جامعه و تقسیم آن به لحاظ اقتصادی به دو قشر محروم و برخوردار اشاره می شود. در «وضعیت فکری»، چرخش فکری آشکار متوکل از اعتزال به اهل حدیث و قدرت بخشیدن به اهل سنت و جماعت بحث می شود. فصل 4 : وضعیت فکری، سیاسی و اجتماعی شیعه در آستانه غیبت صغری در این فصل نویسنده به تشریح وضعیت فکری، سیاسی و اجتماعی شیعه در این دوره می پردازد. ویژگی وضعیت فکری شیعه و اقداماتی که عسگریین (ع) در برابر انحرافات فکری جامعه انجام دادند از نکات مهم این قسمت است. در رابطه با وضعیت سیاسی، دو نکته به چشم می خورد: الف) انتقال عسگریین (ع) از مدینه به سامرا و کنترل شدید آنان ب) شیوه های مبارزات سیاسی عسگریین (ع) به لحاظ وضعیت اجتماعی با وضعیت شیعیان و چگونگی پایگاه اجتماعی و نفوذ رهبری شیعه در دربار، در میان «بزرگان»، در میان علویان و .... آشنا می شویم. فصل 5: زمینه سازی معصومین برای ورود شیعه به عصر غیبت این فصل شامل برخی از روایاتی است که در باب روشنگری رهبران معصوم (ع) از پیامبر اکرم (ص) تا امام عسگری (ع) درباره مسأله مهدویت مطرح شده است. البته تذکر این نکته برای خوانندگان محترم لازم است که در نقل روایات مربوط به غیبت امام مهدی «عج» مهمترین روایات سه کتاب گرانسنگ شیعی؛ یعنی «کمال الدین و تمام النعمة» از شیخ صدوق و کتاب «ا لغیبة» اثر نعمانی و کتاب «الغیبة» تألیف شیخ طوسی مورد توجه واقع شده است. در پایان این فصل، زمینه سازی امام هادی و امام عسگری (ع) برای ورود شیعه به عصر غیبت مورد بحث واقع شده است. تبیین نزدیکی ولادت حضرت مهدی (ع) کیفیت آغاز غیبت و چگونگی آن، کاهش ارتباط مستقیم با شیعه و نیز سازماندهی و تقویت سازمان وکالت از جمله اقداماتی است که بیان شده است. فصل 6: پیشینه سازمان وکالت و جایگاه آن در عصر غیبت صغری اهمیت فعالیت «سازمان وکالت» به وسیله عسگریین (ع) موجب آن شده است که نویسنده به صورت جداگانه به بررسی این سازمان بپردازد. علل تشکیل این سازمان، محدوده زمانی و جغرافیایی، وظایف و مسئولیت ها، ویژگی ها و شرایط وکلا، ساختار و شیوه های عملکرد و بالاخره معرفی مهم ترین وکلای ائمه (ع) تا عصر غیبت صغری مباحثی است که در این فصل می خوانید. فصل 7: عصر غیبت صغری (260-329 ﻫ) در این فصل، حوادث و رویدادهای این دوره حساس از تاریخ شیعه طی 9 گفتار به ترتیب زیر مورد بررسی قرار می گیرد. 1- وضعیت سیاسی، اجتماعی و فکری عصر غیبت صغری 2- تاریخ غیبت و کیفیت آغاز آن 3- فلسفه غیبت 4- ویژگی های دوره غیبت صغری 5- اختلافات فرقه ای پس از رحلت امام عسگری (ع) 6- نصب نواب اربعه 7- نصب وکلا برای مناطق شیعه نشین در عصر غیبت صغری 8- وکلای خائن و مدعیان دروغین وکالت 9- وضعیت فکری و سیاسی – اجتماعی شیعه در عصر غیبت صغری فصل 8: مروری بر برخی از مهم ترین مسائل عصر غیبت کبری این فصل مروری است بر مهم ترین مباحث عصر غیبت کبری که عبارتند از: الف) تاریخ شیعه، نهضت و دولت های شیعی در عصر غیبت کبری ب) مبارزات فکری و سیاسی علای شیعه در این عصر ج) دوره های مرجعیت دینی و سیاسی در این عصر د) مدعیان مهدویت در عصر غیبت صغری و کبری فصل 9: سیرت و آثار امام مهدی (عج) و بالاخره آخرین فصل این کتاب شامل سیرت و آثار امام مهدی (عج) است که سیرت امام (ع) از دو زاویه بحث می شود: الف) عصر غیبت ب) دوران ظهور 13. غیبت تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهممؤلف این کتاب دکتر جاسم محمد حسین، اهل عراق و متخصّص در تاریخ اسلام است. وی تحصیلات خود را در تاریخ خاورمیانه در بصره، بغداد و ادینبورگ به انجام رسانده و دکترای خود را از دانشگاه ادینبورگ اخذ کرده است. سپس در بخش «مطالعات اسلامی و خاورمیانه» آن دانشگاه، دوره تحقیقات فوق دکترا را ادامه داده است.علاوه بر این کتاب، مقالات و کتاب‏های محققانه دیگری نیز از دکتر جاسم حسین به زبان‏های انگلیسی، عربی و اردو به چاپ رسیده که برخی از آن‌ها عبارت است از:1. بررسی مراسم مذهبی تعزیه میان شیعیان از دیدگاه تاریخی و جامعه‏شناسی؛2. سیاست اصولی و منسجم امامان؛3. نقش احادیث مذهبی در غیبت امام دوازدهم؛4. تأثیر غیبت‏ کبرای ‏امام دوازدهم بر موقعیت سیاسی و مذهبی فقهای امامیه؛5. نقش وکالت امامیه با عنایت خاص نسبت به دوران نخستین سفیر. در این کتاب، مطالعه‌ای تفصیلی در نهضت شیعة امامیه از زمان امام صادق تا آخر غیبت صغرای امام دوازدهم انجام شده است.آنچه ارائه شده، تصویری است از سازمان مخفی وکالت با پیروانی در سراسر جهان اسلام که با اعتقاد به امامت، در جایگاه قطب سازمان، قادر به حفظ تمامیت اسلام از گزند رویدادهای روزگار است. کتاب تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم با ورود و خروج خوبی به مباحث، یک مسیر تحقیقی محققانه و منصفانه را پی می‏گیرد و از یک مقدمه، هفت فصل و نتیجه‏گیری تشکیل شده است. مقدمه: معرفی منابع اولیّه و بررسی ‏آنها؛فصل اول: نقش احادیث در غیبت امام دوازدهم؛ فصل دوم: نقش امامان در فعالیت‏های مخفی و تأثیر آن بر تکامل تدریجی غیبت؛فصل سوم: دیدگاه‏های امامیه درباره امام غایب و ولادت آن حضرت؛فصل چهارم: بازتاب فعالیت‏های مخفی امام دوازدهم در اقدام‌های سفیران آن حضرت؛فصل پنجم: فعالیت‏های مخفی دومین سفیر امام دوازدهم؛فصل ششم. دوران نوبختی، سومین سفیر؛فصل هفتم: سفیر چهارم و غیبت کبرای امام دوازدهم  14. غیبت راه مهدی نوشتة آیت الله سید رضا صدر بوده و به اهتمام سید باقر خسرو شاهی در قم سید رضا صدر برادر بزرگ امام موسی صدر و فرزند مرحوم آیت الله سید صدر الدین صدر است که در سال 1339 هـ در مشهد مقدس به دنیا آمد. خاندان او ـ از جمله پدر، عمو و پدر بزرگش ـ از علمای برجسته و مراجع نامدار بودند. آیت الله سید رضا صدر در دوران تحصیل در مشهد و قم، همدرس شهید مطهری و آیت الله مدنی و در دوران تحصیلات عالی از شاگردان برجستة آیت الله بروجردی ، آیت الله حجّت و امام خمینی بوده است. او به سرعت مدارج ترقی را طی کرد و به درجه اجتهاد رسید. و بسیاری از فضلای حوزه‌های قم و تهران ـ از جمله سید مصطفی خمینی ـ در محضر او کسب علم و دانش نموده اند.چهاری که مساوی است با یک،وی در بخشی از کتاب (چهاری که مساوی است با یک) با اثبات اینکه راه مهدی همان راه محمد و راه علی و راه قران است، بیان کرده که راه محمد راه خدا است؛ راه علی راه خدا است، راه قرآن راه خدا است و راه مهدی نیز راه خدا است. چهار راهی است که نظیر ندارد و بی مانند است. این چهار راه، مساوی با یک است.1. نظریه مهدی، 2. عدل عالم¬گیر، 3. حکومت الهی در جهان، 4. شرایط عدل گستر، 5. دادور و دادگر و دادگستر، 6. مهدی نوعی و شخصی، 7. ویژگی¬ها و خصایص مهدی ، 8. انتظار فرج، 9. تعلق ارادة ازلی به اقامه عدل جهانی، 10. بشارت¬ها و اشارات، 11. پدران و نیاکان، 12. سفرای کبار، 13. کراماتی چند از آن حضرت در زمان غیبت صغرا 14. شرفیابی افرادی چند در غیبت صغرا.وی در بارة خصایص مهدی نوشته است: مهدی امید بشر، برگزیدة خدا، انجام دهندة هدف انبیا، دادگر کل، بنیان گذار عدل مؤید جهانی، انسانی بزرگ، پاکیزه‌ترین فرد بشر هنگام قیام و دادگستری زنده و پاینده است که سراپای وجودش، از فضیلت، عدالت و بزرگواری آکنده است.این کتاب برای استفادة دانشجویان و دانش پژوهان در حوزة معارف مهدوی، بسیار مفید و ارزنده است.15. نقش امام غایب (تکوینی و تشریعی) امامت و مهدویّتاین اثر ارزشمند، حاصل سال‌ها تلاش آیت الله شیخ لطف الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید معاصر شیعه است. این کتاب، مجموعه مقالاتی است که در مناسبت‌ها و فرصت‌های گوناگون دربارة «ولایت و امامت عامه و خاصه» به رشته تحریر در آمده و پیش از آن به صورت کتاب‌های مستقلی به چاپ رسیده بود. این مجموعه، پس از تنظیم در سال 1380 در دو مجلد به چاپ رسیده است. جلد نخست، دربارة مباحث بنیادین امامت و جلد دوم ویژة مباحث مهدویّت است. عناوین مطالب جلد نخست این کتاب بدین قرار است.1. ولایت تکوینی و ولایت تشریعی: در این مقاله، به بحث‌هایی چون توحید و پرهیز از شرک و غلو، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، و...پرداخته شده است.2. تجلی توحید در نظام امامت: در این مقاله، به بحث دربارة تجلی توحید در رسالات انبیا، در اسلام، در نظام امامت و در امامت حضرت مهدی پرداخته شده است.3. پیرامون معرفت امام: در این مقاله، به موضوعاتی که به شناخت و معرفت امام مربوط است، توجه شده و به مناسبت، به بحث‌هایی چون نیاز جامعه به مرکز و مدیر و وجوب اطاعت امام نیز پرداخته شده است.4. نظام امامت و رهبری: در این بخش، به بررسی معنای امام و در پی آن، انواع حکومت‌ها اشاره شده است.5. فروغ ولایت: در این بخش، به بررسی‌هایی دربارة دعای ندبه ـ چه از دیدگاه سند و چه از دیدگاه محتوا ـ توجه شده است و در پایان نیز به برخی پرسش‌ها که در رابطة این دعای شریف مطرح شده، پاسخ داده شده است.6. انتظار عامل مقاومت و حرکت: در این مقاله که بخش پایانی جلد نخست به شمار می‌آید به موضوعات مربوط به بحث انتظار پرداخته شده است.عنوان نوشته‌های جلد دوم چنین است1. وابستگی جهان به امام زمان ؛2. عقیده نجات بخش؛ 3. اصالت مهدویّت؛ در این مقاله، اصالت‌های عقیده مهدویّت را از ده جهت بحث و بررسی کرده که برخی از این قرار است:ـ اصالت مهدویّت از جهت معقول بودن امکان آن.ـ اصالت مهدویّت از جهت اتکا بر مبانی معقول و منطقی.ـ اصالت مهدویّت از جهت موافقت با فطرت و سنن عالم خلقت.ـ اصالت مهدویّت از جهت قبول امت‌ها و مبتنی بودن آن، بر بشارت‌های پیامبران و ادیان آسمانی.ـ اصالت مهدویّت از جهت ابتنای آن بر آیات قرآن کریم.ـ اصالت مهدویّت از جهت ابتنای بر احادیث معتبر و متواتر.ـ اصالت مهدویّت از جهت اتفاق مسلمانان و اجماع شیعه و اهل سنت.ـ اصالت مهدویّت از جهت معجزه‌ها و کرامت‌ها.ـ اصالت مهدویّت از جهت ابتنای آن بر توحید و یکتا‌پرستی.ـ اصالت مهدویّت از جهت نقش آن در عمل و برقراری عدالت و به ثمر رساندن انقلاب اسلام.4. معرفت حجت خدا: در این نوشتار به صورت عمده، به بحث دربارة دعای «اللهم عرفنی نفسک...» پرداخته شده است.5. نوید امن و امان: در این مقاله به بشارت‌های قرآن مجید و نیز احادیث به ظهور حضرت مهدی اشاره شده است.6. پاسخ به ده پرسش: در بخش پایانی این مجموعه، در ضمن پرسش و پاسخ به مباحثی چون استمرار نظام امامت، چگونگی تسخیر جهان با یاران معدود، چگونگی پیروزی امام زمان بر سلاح‌های ویرانگر، مکان آن حضرت در دوران غیبت کبرا و موضوعاتی دیگر، آن‌ها را نقد و بررسی کرده و سعی نموده با استفاده از آیات و روایات و علم جدید و استدلال‌های عقلانی به پرسش‌ها پاسخ معقول و منطقی دهد. 16. نقش امام غایب (تکوینی و تشریعی) امام مهدی؛ موجود موعود این کتاب در برگیرنده مجموعه مباحث، گفتارها و نوشته‌هایی از آیت‌الله عبدالله جوادی آملی است که در سه بخش تنظیم شده و حاوی این مطالب است:بخش یکم: امام شناسیاین بخش در سه فصل تنظیم شده، که عبارت است از:فصل 1. امامت عام در این فصل به موضوعاتی همچون: چهرة فقاهتی امامت، امامت و نصب در نگاه امام رضا، برهان مهدوی بر عدم تعیین امام به دست مردم، حیات معقول ثمرة معرفت به امام، معیار زندگی جاهلانه، حیات و مرگ جاهلی در فرهنگ وحی، حیات انسان از دیدگاه قرآن، مراتب و نشانه‌های حیات عقلی، توقف شناخت امامت بر نبوت و فهم نبوت بر ادراک توحید، معرفت امام، بهترین راه مسلمان مردن، مفهوم واقعی معرفت امام و… پرداخته است.فصل 2. امامت خاص از بحث‌های این فصل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: استمرار ولایت از ابراهیم تا امام زمان، نیل همة فرزندان صالح ابراهیم به امامت، بشارت ائمه به وجود مبارک ولی عصر، ظهور کلمة طیبه شجرة مبارک مهدوی، نیمة شعبان شب قدر اهل بیت، راز همتایی شب میلاد امام زمان با شب قدر، عید میلاد امام عصر، راه معرفت امام زمان، والاترین راه شناخت امام عصر، قرآن و عترت یک حقیقت و دو ظهور و…فصل 3. مهدویت شخصی در این فصل با اشاره به باور پیروان اهل البیت در موجود بودن حضرت مهدی، به نقد دیدگاه مخالفان پرداخته است.بخش دوم: انتظاراین بخش در چهار فصل بدین قرار سامان یافته است:فصل 1. شعاع آفتاب در این فصل به موضوعات مربوط به غیبت حضرت مهدی و اسرار آن و نیز چگونگی بهره بردن از امام غایب و موضوعات مرتبط اشاره شده است.فصل 2. حقیقت انتظار انتظار فرج، انتظار در مکتب اهل بیت، شرایط تحقق حقیقت انتظار، بهترین راه برترین انتظار… برخی از موضوعات این فصل است.فصل 3. منتظر برتری انتظار فرهیختگان، مراحل کمالی منتظران، رهیدن منتظران از ناامیدی، فضایل منتظران….فصل 4. انتظار، ابعاد و تکالیف که در آن آثار انتظار، تکالیف منتظران، ارتباط با امام عصر و ضرورت و چگونگی آن، وظایف شخصی منتظران، وظایف گروه‌ها بحث و بررسی شده است.بخش سوم: از ظهور تا مدینه فاضله مهدویاین بخش در دو فصل شکل گرفته است:فصل 1. … تاظهور آفتابکه در آن ضرورت ظهور، آثار عمومی ظهور، گاه قیام قائم، سیمای عمومی عصر ظهور، برخی رخدادهای هنگام ظهور مورد بحث قرار گرفته است.فصل 2. دولت کریمه مهدویکه به بحث‌هایی چون: روزهای خوش فرج، از ظهور تا پیروزی، بهار دل‌انگیز قلوب، هندسة مدینة مهدوی، ویژگی‌های آرمانشهر مهدوی، کمال عقل نظری و عملی در حکومت مهدوی، جلوة بی‌نظیر دینداری در حکومت مهدوی توجه شده است.17. دیدار در عصر غیبتدیدار در عصر غیبت، از نفی تا اثباتدیدار در عصر غیبت، از نفی تا اثبات» نام اثری ازمحقق توانمند حجه الاسلام جواد جعفری است که از سوی موسسه آینده روشن منتشر شده است. محقق این نوشتاربه جهت زدودن هرگونه افراط وتفریط از این موضوع به انواع دیدارها و ملاقات ها با امام عصر(عج) می پردازد.وبا بررسی انواع ملاقات ها با منجی عالم بشریت، آنها را به سه دسته تقسیم کرده است. محقق محترم در نخستین دسته این بررسی ها، «زمان دیدار» را در بخش های «دیدار در زمان کودکی»، «دیدار در زمان غیبت صغرا» و «دیدار در زمان غیبت کبرا» بررسی می کند. او در بخش بعدی با عنوان «نوع ملاقات با امام» نحوه دیدار در خواب، نحوه دیدار در حال مکاشفه و نحوه دیدار در بیداری را می کاود. این نوشتار در سومین بخش از پژوهش های خود، «دیدار از نظر شناخت امام» را در سه حوزه «ملاقات کننده هرگز امام را نمی شناسد»، «بعد از ملاقات امام را می شناسد» و «هنگام ملاقات امام را می شناسد» ارزیابی کرده است. نویسنده این اثر پس از بررسی کلیات سراغ ماخذشناسی، واژه شناسی و انواع ملاقات ها می رود. از جمله مطالب جذاب و خواندنی کتاب، ضمایم حکایت های دیدار بزرگان و اندیشمندان شیعه است که نمونه هایی از دیدار در بیداری، دیدار در مکاشفه و دیدار در خواب را تبیین می کند. این اثر در موضوع ملاقات در زمان غیبت امام زمان (عج) و روش‌های اثبات این موضوع در تشیع کم نظیر است. در یک نگاه جامع این کتاب دارای یک مقدمه ، 3 بخش و 3 ضمیمه تدوین یافته که در بخش اول آن به کلیاتی چون مأخذشناسی، واژه‌شناسی و انواع ملاقات پرداخته شده است. بخش دوم کتاب نیز در 2 فصل مجزا در راستای اثبات ملاقات به دلایل امکان ملاقات و دلایل وقوع ملاقات پرداخته است. سومین بخش «دیدار در عصر غیبت از نفی تا اثبات» نیز که با عنوان «پاسخ به اشکالات» نام‌گذاری شده، در 3 فصل ابتدایی، 6 روایت پیرامون عدم ملاقات بررسی و احتمالات موجود در این روایات بیان شده است.در فصل دیگر این بخش نیز برخی اشکلات دیگر در رابطه با مخالفت و منافرت ملاقات و پیامدهای منفی ملاقات‌گرایی، در موضوعاتی مانند بستر‌سازی برای مدعیان دروغین، رواج خرافه و بدبینی اهل اندیشه بررسی شده است. در مقدمه این اثر، 3 دیدار کودکی، زمان غیبت صغری و دیدار در زمان غیبت کبری مورد بررسی قرار گرفته است. این ملاقات‌ها به 3 گونه خواب، بیداری یا حالت مکاشفه صورت گرفته که گاه ملاقات کننده امام را می‌شناسد و بعضاً ایشان را نمی‌شناسد. در برخی موارد نیز ملاقات‌کننده بعد از ملاقات متوجه این دیدار می‌شود و به شخصیت امام (عج) پی می‌برد. در این مقدمه، نویسنده ملاقات را دلیلی استوار بر وجود حضرت مهدی (عج) و عامل موثری در خودسازی و توسل به امام زمان (عج) می‌داند که به عنوان 2 کارکرد مثبت دانسته شده است. گفتنی است «دیدار در عصر غیبت، از نفی تا اثبات»، به شیوه کتابخانه‌ای و تحلیلی در صدد اثبات این فرضیه برآمده و اثبات می‌کند که دیدار با امام زمان (عج) در عصر غیبت کبری ممکن است و این اتفاق واقع شده است، اما محدودیت‌هایی دارد و هر نوع آن پذیرفتنی نیست. 18. انتظار (مفهوم، سطح، آداب، فضیلت)استراتژی انتظار ج1 تا 3 شفیعی سروستانیمجموعه ای از همین نویسنده است که به وسیله انتشارات موعود عصر، چاپ پنجم آن در سال ۱۳۸۴ راهی بازار شده است. این سه مجلد که در یک مجموع هجمع آوری شده اند، شامل نوشته های محققانه نگارنده در طول سال های دهه ۷۰ و ابتدای دهه ۸۰ است. درآمدی بر استراتژی انتظار نام جلد اول این مجموعه است که در ۹۶ صفحه بخش اول کتاب را تشکیل می دهد.در فصل در قالب چهار حرکت به آسیب شناسی تاریخ انقلاب در ۴۲- ۵۷( دوره آرمان خواهی) ۵۷-۵۹ (فاقد طرح مدون، کاهش آرمان خواهی به دلیل تحقق مطالبات)، ۵۹-۶۸ (تئوری نقش که جوری بازی کنیم که در فضا بمانیم) ۶۸-۷۴(هجمو روشن فکران و تهاج م فرهنگی ۷۴ تا کنون خیزش نسل جدیدی از حوزه و دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته است.در فصل دوم هفت غفلت مورد بررسی قرار گرفته است: شرایط ویژه تاریخی در عصر حاضر، تحولات فرهنگی و دگرگونی های عارض شده بر مناسبات سرزمین های اسلامی طی دو قرن اخیر، تحرکات خصم، مطالعات و طرح های استراتژیک، انقلاب فرهنگی، اجرای حدود الهی به ویژه در وقت ملاحظه اغیار و نواختن دوستان، فتنه آخر الزمان و امام عصر.و در فصل پایانی تحت عنوان استراتژی انتظار ضرورت طرحی برای خروج از ایستایی، ترسیم طرح جامعه تحقیقات فرهنگی کشور (مقدمه انقلاب فرهنگی)، ترسیم طرح جامعه اجرایی کشور (مدنی) به بحث گذاشته شده است.استراتژی انتظار جلد دوم که قبلا به صورت مستقل در تابستان ۸۱ در قالب ۱۶۰ صفحه راهی بازار نشر شده بود حاوی چهار فصل است.استراتژی و ملزومات آن با زیر موضوعات آینده نگری، ضرورت توجه به: مقصد، جهت حرکت، راه، همراه و یار، گستره عمل و جغرافیایی بودن برای برنامه ریزی، و سه تاریخ کشور: تاریخ تفکر جدید غربی، تاریخ تفکر دینی، تاریخ تفکر آینده تشکیل دهنده فصل اول است.چرا باید از موعود و استراتژی انتظار گفت با ۱۲ استدلال لزوم تجدید حیات فرهنگی و فکری، ضرورت خروج از موضع انفعالی در وقت غلبه ی تمدن و فرهنگ غیر خودی، ضرورت اتکاء به حجت در طی طریق، احیاء و اقامه ی عدل در میان مردم، حراست از مواریث فرهنگی، اصلاح دین و دنیای مردم در گرو اصلاح امور آنان است، ضرورت آمادگی، ضرورت گذر از غرب و نقد غرب زدگی معاصر(وضعیت فعلی: روشن فکران تکنوکرات، سنت گرایان ظاهر انگار، منتثدان جدی غرب، عزلت گزیدگان، بلاتکلیفان)، ضرورت اتخاذ یک استراتژی در عصر حاضر، ایجاد انگیزه و شور میان جوانان و تهییج آنان برای اصلاح اخلاقی و عملی، جبران خلاء تئوری کنظام جمهوری اسلامی ایران در مرحله چهارم از حرکت مردم، تکلیف به ذکر استراتژی انتظار در زمان غیبت مهم ترین موارد فصل دوم را تشکیل می دهد.فصل سوم تحت عنوان حجت موجه به ضرورت های رجوع به حجت می پردازد .و در فصل چهارم ضمن موضوع عهد به مشکلات مبنایی فعلی ما تحت عنوان عدم معرفت امام، فقدان درک درست از عهد و میثاقی که تعهد بدان تکلیف ماست، عدم درک کامل از ساحت هاب مختلف یات و پیوستگی آن ها و تاثیرشان در حیات و ممات فردی و جمعی با رجوع های متعدد به آیات و روایات پرداخته می شود.استراتژی انتظار جلد ۳ با نام اراده معطوف به حق است که در قالب ۱۷۶در سال ۱۳۸۳ راهی بازار نشر شده است و در بردارنده یادداشت های نگارنده در این زیر موضوع در سرمقاله های نشریه موعود می باشد این کتاب سرشار از نگاه فردیدی و هایدگری و سنت گرایانه به تمدن غرب است که با ارجاع های متعدد به فردید و نصر و داوری مشخص گردیده است.از اینجا تا دولت کریمه (گام به گام تا استراتژی انتظار)کتاب دیگری از همین انتشارات و نویسنده است که چاپ اول آن در سال ۱۳۸۶ در قالب ۴۴۸ صفحه راهی بازار نشر گردیده است. به نوعی می توان گفت این کتاب که مجموعه سرمقاله های این پژوهشگر مهدویت در ماهنامه موعود از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ است ادامه کتاب استراتژی انتظار است و همانند همه متن های نگارنده حول غرب شناسی ، ضرورت معرفت حجت، عدالت خواهی، ضرورت برنامه ریزی فرهنگی، مسیحیت صهیونیستی و اقدامات دشمنان علیه جهان اسلام و جهان تشیع و مقابله آنان با مهدویت دور می زند 19. انتظار (مفهوم، سطح، آداب، فضیلت)آفتاب ولایتتألیف آیت ا... محمد تقی مصباح یزدی این اثر مشتمل بر چهارده فصل میباشد؛ مطالب کتاب، نتیجه کاوش در مجموعه سخنرانی های استاد مصباح (حفظه ا...) است که در موضوع مهدویت، به طور پراکنده در طول سالیان گذشته، ایراد شده و در قالب 14 موضوع اصلی توسط حجه الاسلام آقای حیدری سامان یافته است.پنج فصل ابتدایی آن تحت عنوان « منشور محبت و معرفت » ، فصول ششم تا نهم نیز با عنوان « منظومه ولایت » میباشد؛ در ادامه نیز فصول دهم تا چهاردهم هرکدام به ترتیب با عناوین : « مهدی باوری و آثار آن » ، « یاوران امام زمان (عج) » ، «فلسفه غیبت » ، «وظیفه شیعیان در دوران غیبت» ، «آسیب شناسی اهداف امام زمان (عج)» مطرح شده اند.در فصول ابتدایی کتاب ، نویسنده با مطرح کردن موضوعاتی چون :سلسله مراتب محبت به امام زمان (عج) ، ضرورت تلاش برای شناخت امام زمان (عج) ، نعمت وجود امام زمان (عج) و ناتوانی از شکر آن ، مقام های امام زمان (عج) و معنای انتظار فرج در آخر الزمان و ... سعی برآن داشته که بتواندراههای شناخت عمیق ترنسبت به امام زمان(عج) را بیشتربه ما نشان دهد و از طرفی جام محبت نسبت به حضرت را دردست ما قرار دهد تا با این شراب گوارا، هر چه بیشتر بتوانیم وجود خودرا صفادهیم.در ادامه نیز موضوعاتی چون : ضرورت تبیین عقلانی ولایت ، حکمت غیبت امام زمان (عج) ، ولایت تکوینی و تشریعی امام زمان (عج) ، وظیفه جوانان در برابر فتنه های آخر الزمان و ... ما را با مفهوم والای ولایت بیشتر آشنا می کند.فصول دهم تا چهاردهم نیز با موضوعاتی همچون : حقیقت شیعه بودن ، ویژگی های یاران امام زمان (عج) ، هدف از وجود رسالت و امامت ، وظیفه عالمان در عصر امام زمان (عج) ، بزرگ ترین موانع در برابر اهداف امام زمان (عج) و ... ابتدا مفهوم و ضرورت شیعه بودن را به ما آموزش می دهند سپس با برشمردن ویژگی های یاران حضرت، ما را بر آن می دارد تا ما نیز با داشتن رابطه عاشقانه با پروردگار و طلب آمرزش در سحرگاهان، ظرفیت وجودی خود را طوری بالا ببریم که لیاقت در رکاب حضرت بودن را پیدا کنیم ؛ در خلال این فصول ما هدف و حکمت بعثت انبیاء و امامت امامان و نیز حکمت غیبت را می آموزیم ؛ و با آشنایی در مقابل وظایف عالمان عصر حضرت بر آنیم تا برای یادگیری بیشتر دین به آنها رجوع کنیم ؛ در فصل پایانی کتاب نیز با شناخت موانعی که در برابر اهداف حضرت قرار دارند سعی بر آن خواهیم داشت تا در هموار کردن موانع با یکدیگر ، قلب حضرتش را خشنود و جزئی -هرچند کوچک- از زمینه سازان ظهور حضرتش باشیم/ انشاءا...  20. انتظار (مفهوم، سطح، آداب، فضیلت)نگاهی دوباره به انتظارمجید حیدری نیکاگرچه اصول و اساس آموزه های دینی همواره ثابت و استوار است اما نگاه های متناسب هر دوران می تواند متفاوت باشد.انتظار به عنوان آموزه ای بلند و درس آموز در هر دوره نیازمند نگاهی دوباره است.مجید حیدری نیک این نگاه دوباره را در اثری ارزشمند و قابل استفاده برای عموم در نگاه علاقه مندان قرار داده است. کتاب حاضر اگرچه حجم اندکی دارد اما مجموع نوشته های آن که با بهره گیری از آیات و روایات سامان یافته حکایت از بلندی این اندیشه دارد. این نوشتار پس از سخن آغازین با چیستی انتظار شروع شده است، و در فصل های بعدی به ضرورت،ابعاد،مبادی،بایسته ها،ره آورد و سرانجام انتظار پرداخته است. این کتاب برای عموم علاقه مندان بویژه جوانان،انتظار را به گونه ای زیبا تصویر کرده است.تألیف:مجید حیدری نیکچاپ سوم:1387تعداد صفحه:104قطع:رقعیاین عنوان هم نام کتاب است وهم نام سلسله مقالات است که درفصلنامه انتظار موعود از شماره 1-4امده لذا چنانچه مایلید می توانید هم معرفی سایت داشته باشید وبا معرفی سایت مجله ویا مرکز تخصصی مهدویت به مخاطبین اطلاعات فضای مجازی داده باشید ویا اگر مایل باشید خود فصلنامه را معرفی کنید21-رهبری شیعه در غیبت صغری (نهاد وکالت)سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه(ع) محمدرضا جباری ، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ( ره )، قم ، 1382 . سازمان وکالت اصطلاحاً بر تشکیلاتی اطلاق می شود که از نیمه دوم عصر امامت ، یعنی از عصر امام صادق ( ع ) به بعد ، آغاز به کار کرد و رفته رفته از نظم و گستردگی بیشتری برخوردار شد ، تا آنجا که در بعضی دوره ها ، همچون عصر امامت عسکریین ( ع ) و سپس در عصر غیبت صغرا ، به اوج گسترش و انسجام رسید و غالب نقاط شیعه¬نشین آن زمان در عالم اسلامی را زیر پوشش قرار داد . تشکیلات یادشده ، از جنبه های مختلفی قابل بررسی است . این مهم در کتاب « سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه ( ع )» توسط دکتر محمدرضا جباری صورت عمل پذیرفته و در بهار سال 1382 توسط انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ( ره ) به چاپ رسیده است . این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و نُه فصل و خاتمه است . در بخش مباحث مقدماتی ، به مباحثی همچون روش ، سابقه ، ضرورت و اهداف پژوهش ، معرفی و بررسی منابع اصلی پژوهش ، و بالاخره بررسی و توضیح واژه های مربوط به وکالت امامان شیعه پرداخته شده است.فصل اول با عنوان زمینه ها و عوامل تشکیل و گسترش سازمان وکالت توسط امامان شیعه ( ع ) است و در آن چهار عامل اساسی برای تشکیل و بسط فعالیت این سازمان معرفی شده است که عبارتند از : دوری مسافت بین مناطق شیعه نشین و مراکز استقرار امامان ( ع )، وجود جو خفقان و دشواری ارتباط مستقیم بین امامان ( ع ) و شیعیان ، فقدان دسترسی شیعیان به امامان ( ع ) به خاطر حبس ، شهادت و غیبت ، و بالاخره آماده سازی شیعیان نسبت به شرایط عصر غیبت . عوامل و زمینه های یاد شده اقتضای آن داشت که امامان ( ع ) با تعیین و معرفی کسانی به عنوان وکیلان خود در مناطق شیعه نشین ، کانال ارتباطی مطمئنی بین خود و شیعیان ایجاد کرده و مشکلات شیعیان را به حداقل برسانند . در فصل دوم ، « محدوده زمانی و سیر فعالیت سازمان وکالت از آغاز تا انجام » به بحث گذاشته شده است . بنا بر دیدگاه پذیرفته شده در این فصل ، تأسیسگر این تشکیلات - بر طبق شواهد موجود تاریخی - امام صادق ( ع ) بوده است که با تعدادی انگشت شمار از وکلای خود ، چنین تشکیلاتی را عملاً راه اندازی کرد . در ادوار بعد ، حرکت این سازمان به لحاظ کمِی و کیفی حرکتی تصاعدی بوده است . در عصر امام کاظم ( ع ) هرچند ، این سازمان با مشکلاتی همچون دستگیری و شکنجه حضرت و برخی از وکلا مواجه شد ، اما نواحی تحت پوشش وکلا و محدوده اقتدار آنان با تشدید فعالیت ها گسترش می یافت . با شهادت امام کاظم ( ع ) گرچه به خاطر گرایش تعدادی از وکلای آن حضرت به مذهب وقف ، عملاً ضربه ای سنگین بر این تشکیلات وارد آمد اما هوشمندی و درایت امام رضا ( ع ) موجب استمرار و حتی گسترش فعالیت این سازمان شد و نقش سازمان وکالت برای رفع نیازها و وظایف جدید جامعه گسترش یافت . با شهادت امام رضا ( ع ) و به امامت رسیدن فرزند هفت ساله ایشان ، امام جواد ( ع )، وکلای برجسته امام رضا ( ع ) نقش مهمی در رفع تردیدهای مربوط به امامت آن حضرت ایفا کردند ؛ ضمن آن که فعالیت آنان همچنان رو به گسترش بود و مناطق وسیع تری را شامل می شد . در دوران طولانی امامت حضرت هادی ( ع ) ( 220 - 254 ) با بروز وضعیت جدید ، یعنی انتقال آن حضرت از مدینه به سامرا ، و ناممکن شدن تماس مستقیم بین امام ( ع ) و پیروانش ، نقش مذهبی و سیاسی وکالت رو به افزایش نهاد و وکلای آن حضرت ، مسئولیت بیشتری در گردش امور یافتند و به تدریج ، این سازمان تنها مرجعی شد که می توانست حقانیت امام جدید را تعیین و ثابت کند . در این دوره و سپس دوره امامت امام عسکری ( ع )، فعالیت سازمان وکالت با توجه به عوامل و زمینه های خاص این دوره که در آستانه عصر غیبت بود گسترش یافته و تقویت شد . اهتمام این دو امام همام بر عادت دادن شیعه به مراجعه نزد واسطه یا باب خود ، یعنی عثمان بن سعید عمری قرار داشت که مهم ترین وکیل این عصر و سپس اوایل عصر غیبت صغرا بود . با شهادت امام عسکری ( ع ) عثمان بن سعید ، رهبری سازمان وکالت را به عنوان نخستین نماینده امام دوازدهم ( عج ) بر عهده گرفت و در پی او ، فرزندش محمد ، سپس حسین بن روح نوبختی ، و در نهایت علی بن محمد سمری این نقش را عهده دار شدند . در این دوره ، سازمان وکالت به بیشترین میزان گسترش خود رسید. در فصل سوم از این کتاب ، قلمرو جغرافیایی فعالیت سازمان وکالت » بررسی شده است . تنوع جغرافیایی جالبی که در نتیجه بررسی روایات مربوط به سازمان وکالت به چشم می-خورد ، از گستره فعالیت آن حکایت دارد . با توجه به شواهد موجود ، این تشکیلات در طول دوره قریب به دو قرن فعالیت خود مناطق متعددی را تحت پوشش داشته که عبارتند از : ناحیه جزیرة العرب شامل مدینه ، مکه ، یمن و بحرین . ناحیه عراق شامل کوفه ، بغداد ، سامرا ، مداین و نواحی اطراف آن ، واسط ، بصره ، نصیبین و موصل . ناحیه شمال افریقا شامل مصر و مغرب ؛ و ناحیه ایران شامل قم ، آوه و دیگر مناطق اطراف قم ، ری ، قزوین ، همدان ، دینور و قرمیسین ، آذربایجان ، اهواز ، خراسان و ماوراء النهر شامل : بیهق ( سبزوار )، نیشابور ، مرو ، بلخ ، کابل ، سمرقند ، کش و بخارا . در فصل چهارم این کتاب به یکی از مهمترین مباحث ، یعنی « ساختار و شیوه عملکرد سازمان وکالت » توجه شده است . رهبری این سازمان همواره در دست امامان معصوم ( ع ) بوده و اموری همچون تعیین و نصب وکلا و باب ها ، تبیین شخصیت آنان برای شیعیان ، مقابله با جریان های انحرافی مرتبط با سازمان وکالت ، تبیین وظایف و نظارت بر عملکرد وکلا و باب ها ، تأمین مالی وکلا و باب ها ، و بالاخره ، تأمین امنیت سازمان وکالت ، را سامان می دادند . در این سازمان ، وکلا و باب ها کارگزاران آن بودند و از عنصر نهان کاری و تقیه ، و ابزارهای ارتباطی مناسبی همچون ارتباط مشافهی و مکاتبه ای و ارتباط با پیک و قاصد و نهایتاً ارتباط با روش های خارق عادت استفاده می شد . فصل پنجم به « وظایف و مسئولیت های سازمان وکالت » پرداخته است این وظایف و شؤون در هشت عنوان طرح شده که عبارت است از : نقش مالی ، نقش ارتباطی ، نقش علمی و ارشادی ، نقش سیاسی ، نقش حفاظتی برای امامان ( ع ) و شیعیان ، نقش تمهیدی برای ورود شیعه به عصر غیبت ، نقش اجتماعی و خدماتی نسبت به امامان ( ع ) و شیعیان ، و بالاخره نقش مبارزاتی بر ضد منحرفان و مدعیان دروغین بابیت . در این میان ، نقش مالی و ارتباطی از مهمترین نقش های این سازمان بوده که هر دو نقش نیز در راستای اهداف سیاسی ائمه ( ع ) بوده است . علاوه بر این ، نقش مهم علمی و ارشادی این سازمان - به ویژه در برهه های خاص - انکارناپذیر است . در فصل ششم ، ویژگی های کارگزاران سازمان وکالت - اعم از وکلا و باب ها - بررسی شده است . باب های معصومین ( ع ) کسانی بوده اند که با ویژگی هایی همچون قرب به معصوم و علم به اسرار او ، جایگاه رفیع معنوی و معرفتی ، اوج کتمان و تقیه ، و بالاخره خرق عادت به وقت لزوم ، دارای جایگاه برجسته ای در عصر ائمه ( ع ) بوده اند . هرچند سابقه وجود باب برای معصومین ( ع ) به ادوار پیش از تشکیل سازمان وکالت باز می گردد اما در دوران فعالیت این سازمان نیز برخی از باب ها به عنوان وکلای ارشد در کنار رهبری سازمان فعالیت می کردند . از بارزترین مصادیق این سخن ، می توان به نواب اربعه در عصر غیبت صغرا اشاره کرد . وکلای ائمه ( ع ) نیز از ویژگی هایی همچون عدالت و وثاقت ، رازداری و نهان کاری ، شناخت نسبی از معارف دینی ، مطیع و مطاع بودن ، نظم ، دقت ، کاردانی و احتیاط بهره مند بوده اند . در فصل هفتم ، ابتدا باب های معصومین ( ع ) و سپس وکلای هر یک از امامان ، از امام صادق ( ع ) تا امام عصر ( ع ) به تفکیک ، معرفی شده اند ، و در ادامه ، شخصیت و فعالیت های آنان شناسانده شده است . در این قسمت در مجموع ، 20 باب ، و 85 وکیل معرفی شده است که از امتیازات این کتاب است چرا که در هیچیک از منابع رجالی ، تاریخی و آثار مطالعاتی و تحقیقی ، استقصای کامل نسبت به وکلای معصومین ( ع ) و شناسایی آنان صورت نگرفته است . فصل هشتم و نهم این کتاب نیز به معرفی جریان های انحرافی پدید آمده در این سازمان پرداخته است . این جریان ها گاه به شکل خیانت و فساد در کارگزاران این سازمان ، و گاه به شکل دعاوی دروغین وکالت و بابیت بروز می کرد . در فصل هشتم ، در مجموع ، چهارده نفر به عنوان وکلایی که به نحوی به انحراف و فساد گراییدند معرفی شده اند . این انحرافات در نتیجه عواملی چون دنیاطلبی و مال دوستی ، انحرافات فکری و اعتقادی ، حسادت نسبت به همگنان ، وابستگی به دربار عباسی ، و بالاخره فساد اخلاقی پدید می آمد و امامان ( ع ) و وکلای آنان نیز با عکس العمل مناسب ، با آنان مقابله می کردند . این برخورد و مقابله گاه با عزل وکیل و معرفی از آنجا که منصب وکالت و بابیت دارای جایگاه و منزلت والای اجتماعی در نزد شیعیان بود ، و به ویژه به لحاظ دسترسی وکلا به اموال و وجوه شرعی ، برخی به طمع دستیابی به این امتیازات ، به دروغ مدعی وکالت یا بابیت امام معصوم می شدند . بیشترین این دعاوی ، در آستانه عصر غیبت صغرا و در این عصر بروز کرده است ؛ دلیل آن نیز عدم حضور امام ، و امکان سوءاستفاده از این موقعیت بود . در این فصل ، در مجموع ، پانزده نفر به عنوان مدعیان دروغین وکالت و بابیت معرفی شده اند . 21. رهبری شیعه در غیبت کبری (ولایت فقیه).این کتاب یکی از آثار و تالیفات ارزشمند آیت اله عبداله جوادی آملی است. این کتاب بخش دوم مبحث ولایت است که در سال 67-66 طبق برنامه.شورای محترم مدیریت حوزه علمیه قم تدریس شده است و مجموعه 14 درس در موضوع ولایت فقیه، رهبری در اسلام است. مقدمه کتاب به قلم استاد جوادی آملی بوده و ایشان در این اثر خود از آیات قرآنی وفور استفاده کرده اند. ساختاربندی کتاب: این کتاب شامل یک مقدمه و 14 درس است: 1- درس اول: ولایت به معنای حکومت و رهبری، ولایت و سرپرستی خداوند سبحان و... 2- درس دوم: برنامه ها و ویژگی های حکومت اسلامی و... 3- درس سوم: حکومتهای جاهلی و تبعیت از هوی، برنامه ها و ویژگی های حکومتهای جاهلی و ... 4- درس چهارم: ضرورت عصمت اولی الامر، انتصاب معصوم از طرف خداوند سبحان و... 5- درس پنجم: ولایت تشریعی، قلمرو ولایت و حکم حکومتی و حکم ثانوی و... 6- درس ششم: ولایت فقیه، درجات ولایتهای اعتباری و جعل وکالت و... 7- درس هشتم: اصلی اولی در مورد ولایت فقیه، حدود رابطه فقیه با مردم و... 8- درس هشتم: دلایل ولایت فقیه و اقسام آن و .... 9- درس نهم: دلیل عقل بر ولایت فقیه، ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی و .... 10- درس دهم: ضرورت به خداوند و ضرورت از خداوند و... 11- درس یازدهم: شبهه معاوضه به برخی از عمومات شرعی و شبهه نقص برهان عقلی و دفع آن و... 12- درس دوازدهم: شبهه در ضرورت ولایت در عصر غیبت و... 13- درس سیزدهم: دلایل نقلی و شرایط عقلی ولایت فقیه و انتصابی بودن امامت و رهبر و... 14- درس چهاردهم: تشخیص امام و میثاق بر امامت، خبرگان و تشخیص انتصاب و انعزال و... این کتاب در سال 1368 توسط مرکز نشر فرهنگی رجاء منتشر شده است22-رهبری شیعه در غیبت کبری (ولایت فقیه)کتاب ولایت فقیه در عصر غیبت علیرضا رجالی تهرانی نویسنده: انتشارات نبوغ ناشر: دوم / 1383 نوبت چاپ 386 تعداد صفحه: با این که اعتقاد به ولایت فقیه از اعتقادات دیرینه ،مسلّم و ریشه دار مذهب تشیّع است، امّا میان انقلاب اسلامی و اصل ولایت فقیه از حیث حاصل و محصول بودن، تأثیر و تأثر متقابل وجود دارد؛ به این معنی که انقلاب اسلامی ثمره ی اعتقاد مردم به ولایت فقیه بوده، و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عالی ترین ثمره ی آن ، اعتبار قانونی بخشیدن به ولایت فقیه است. این جنبه ی قانونی دادن به ولایت فقیه سبب شد سؤالات و شبهاتی در پیرامون آن به وجود آید که طرح آن شبهات و حلّ آن ها ثمرات مبارک و ارزنده ای داشت و بر توسعه و غنای بحث افزوده است. نویسنده محترم به لحاظ اهمیت موضوع ولایت فقیه و شبهاتی که در این رابطه مطرح شده و می شود، در این خصوص مطالبی را در قالبی خاص و تربیتی معین با توجه به مسایل مطرح امروز، و نیز با استمداد از بیانات و مکتوبات ارزشمندحضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) در هفده فصل تدوین و نگارش کرده و تقدیم جامعه ی فکر و اندیشه نموده است. این اثرداری فهرست تفصیلی نیز بوده که تمام محتوا را به مخاطب ارایه می دهدلازم به ذکراست سایتهای فروانی در این زمینه است مانند: http://www.velaiatefaghih.com/22. شرایط ظهورمکیال المکارم فی فواید الدعاء للقائماین کتاب ارزنده، به دست علامه متقی مرحوم حاج میرزا محمدتقی موسوی اصفهانی، نگارش یافته است.طبق عنوان کتاب، موضوع آن، بررسی فواید دعا برای حضرت مهدی است؛ امّا فقط بخش عمدة کتاب به این موضوع اختصاص دارد و نویسنده، به بحث‏های دیگر دربارة حضرت مهدی نیز پرداخته است.این کتاب، پژوهشی است دربارة لزوم شناخت امام زمان و دعا برای آن حضرت و فواید دنیایی و آخرتی آن بر محور بیش از یک هزار حدیث فراهم آمده است. هدف نویسنده، حق‌گزاری و شکر نعمت وجود حضرت مهدی و دیدن خوابی دربارة نوشتن این کتاب است.وی درباره انگیزه نگارش این اثر نوشته است:به نظرم آمد که کتاب مستقلی در این موضوع (فواید دعا برای امام زمان انتظار فرج، ابزار قرب به او و...) بنویسم؛ اما مشکلات روزگار، مرا از این کار بازداشت؛ تا این که در خواب، حضرت مهدی را دیدم که به من فرمود: «این کتاب را بنویس و عربی هم بنویس و نام آن را مکیال المکارم فی فواید الدعاء للقائم بگذار». وقتی از خواب بیدار شدم، تصمیم به نگارش آن گرفتم که توفیق یارم نشد؛ تا این که در سال1330 ق به مکه مشرف شدم و وبا در آن‌جا گسترش یافت.با خداوند عهد کردم اگر به سلامت بازگشتم، تصنیف این کتاب را آغاز کنم. به لطف خدا، با سلامتی بازگشتم و تدوین آن را آغاز کردم.نویسنده، مطالب کتاب را در هشت باب به تعداد درهای بهشت، تنظیم کرده است: 1. وجوب شناخت امام مهدی ؛ 2. امام زمان ما حضرت مهدی است؛ 3. بخشی ازحقوق‏ امام ‏مهدی بر ما؛ 4. ویژگی‌‏های حضرت که مستوجب دعای مردم در حق او است؛ 5. فواید دعا برای فرج صاحب الزّمان ؛ 6. اوقات و حالاتی که در آن‌ها دعا برای حضرت و تعجیل فرج تأکید شده است؛ 7. چگونگی دعا برای تعجیل فرج و پاره‏ای از دعاهای مأثور؛ 8. در بقیه اموری که سبب قرب به حضرت می‌‏شود و حضرت را خوشحال می‌‏کند و نزد او پر ارزش است.23. شرایط ظهورقیام مهدی منتظر ماستسید حسن فیروزآبادی، تهران، دانش‌گاه عالی دفاع ملی، 1388، وزیری، 427صفحه.این اثر، مجموعه‌ای از مقالات هفت‌گانه است که عبارتند از: 1. راه‌بردهای دولت زمینه‌ساز در توسعه پایدار طلوع و رغبت مهدوی 2.آینده‌نگاری راه‌بردی در دکترین مهدویت 3. انتظار امام زمان مبلغ‌پرور و مجاهدساز 4. راه‌برد انتظار و تکلیف مسلمانان در زمینه‌سازی ظهور 5. نقش مبلغان ادیان در راه‌برد منجی‌باروی ادیان 6. اصالت روحانیت در مکتب امام عصر 7. قدرت در مبارزه انقلابی نجات‌بخش 24. شرایط ظهورتاریخ غیبت کبراتاریخ غیبت کبرا، کتابی تاریخی و کلامی است که اصل آن، به زبان عربی با عنوان تاریخ الغیبة الکبری توسط سید محمد صدر به رشته تحریر در آمده است. این اثر، دومین مجموعه از رشته پژوهش‏هایی درباره حضرت مهدی است و عنوان کلی آن، موسوعة الامام‌المهدی می‏باشد. این کتاب، دارای پیشگفتاری درباره تعریف «غیبت کبرا» و سه بخش است:بخش اول: تاریخ زندگی شخصی حضرت مهدی که دارای پنج فصل است: 1. راز بنیادی غیبت حضرت مهدی. تکلیف اسلامی امام، در زمان غیبت کبرا و کارهایی که در این مدت انجام می‏دهد؛ 3. زندگی خصوصی آن حضرت؛ 4. دیدارهایش در طول غیبت کبرا؛ 5. نامه‏های او به شیخ مفید. بخش دوم: تاریخ انسانیت در روزگار غیبت کبرا که دارای سه فصل است: 1. بررسی اخبار مربوط به پیشگویی آینده؛ 2. اخباری مشتمل بر پیشگویی‏ها؛ 3. تکلیف اسلامی در عصر غیبت کبرا. بخش سوم: شرایط ظهور و نشانه‏های آن که دارای دو فصل است: 1. شرایط ظهور، برنامه‌ریزی ویژه ایجاد رهبر؛ 2. نشانه‏های ظهور: تعیین روش کلّی، رویدادهایی که در تاریخ اتفاق افتاده است، روی دادن معجزه‌ها بیش از اندازه، قانونمندی معجزات، شمارش یکایک نشانه‏های ظهور و کوشش برای فهم کلی و منظم علایم ظهور.25. شرایط ظهورکتاب نظریه اختیاری بودن ظهور تالیف علی رضا نودهی انتشارات موعود تهرانآیا ما منتظر ظهوریم یا ظهور منتظر ماست، آیا ظهور وقت مشخصی دارد که باید در انتظار آن زمان دست روی دست بگذاریم یا در انتظار ظهور باید قیام کرد. آیا اراده شیعیان در تعجیل و تحقق ظهور نقش دارد؟ به راستی چه شده است که امام در بین ما نیست.در این کتاب با طرح «نظریه اختیار بودن ظهور» سعی شده پاسخی برای پرسش های بالا ارائه گردد.مولف این کتاب با بیانی شیوا و روان و با تاسی از احادیث و روایات امامان مسئله ظهور تبیین و اختیاری بودن آن را مورد بررسی قرار می دهد.براساس نظریه‌ی اختیاری بودن ظهور، این شیعیان نیستند که منتظرند بلکه منتظر واقعی امام (ع) است که در انتظار شیعیان و شکوفایی تمامی استعدادهای آن‌ها به سر می‌برد. این نظریه می‌گوید این امام (ع) نیست که باید ظهور پیدا کند بلکه این قدرت و همت شیعیان است که باید ظهور کند. این نظریه، غایب اصلی را امام (ع) نمی‌داند بلکه این یاران و زمینه‌سازان ظهورند که غایب هستند. بر این اساس، در این کتاب، نخست، سه مولفه‌ی این نظریه تبیین شده که بدین قرار است: "ظهور انقلابی مانند دیگر انقلاب‌ها"، "وقت ظهور متغیر است" و "ظهور مشکل قابلی دارد نه فاعلی". سپس، دلایلی فسلفی-کلامی و روایی- نقلی آن ذکر گردیده و آن‌گاه با توجه به نظریه‌ی اختیاری بودن ظهور، ضرورت حکومت و حکومت‌های زمینه‌ساز برای تعجیل و تحقق ظهور بازگو شده است. در پایان نیز، مبانی فلسفه‌ی تاریخ این نظریه بررسی گردیده است.26. شرایط ظهورمهدی موعود (ترجمه جلد سیزدهم بحارالانوار)این کتاب ارزشمند، ترجمه جلد سیزدهم کتاب بحار‌الانوار اثر گرانسنگ علامه مجلسی است که به وسیله دانشمند محترم، مرحوم علی دوانی به فارسی برگردان شده است. این اثر، حاوی گزارش تفصیلی با محتوای تاریخی ـ حدیثی در زندگانی حضرت مهدی است. ترجمه فارسی کتاب، با مقدمه و پاورقی‌‏های مبسوط مترجم همراه است. مقدّمه و اضافات مترجم، با افزودن قصائد و قطعاتی چند از آثار ادب فارسی، نگارش یافته است. مترجم، در جای جای کتاب در رد شبهات فرقه بهائیه و بابیه، نهایت سعی خویش را به کار برده است. عنوان‌های مهم کتاب، از این قرار است:1. عناوین مقدمه‏های کتاب: شرح کامل زندگانی علامه مجلسی و آثار و آرای او، مواضع شرق‌شناسان انگلیسی و صوفیه دربارة علامه مجلسی، فرقه‏های صوفیه شیعه و سنی، نکوهش صوفیه توسط دانشمندان بزرگ شیعه، مهدویّت در اسلام و دیگر ملل و ادیان، بهایی‌‏گری و منشأ پیدایش آن و کتاب‏های این فرقه.2. پاورقی‌‏ها: شامل ده‏ها موضوع متنوع تاریخی، کلامی، حدیثی، ملاحم، اشعار و مدایح است.3. متن کتاب: تاریخ ولادت، نام و کنیه حضرت مهدی، آیاتی که در روایات اهل بیت به حضرت مهدی و ظهور آن حضرت تأویل شده است؛ روایاتی که از طریق شیعه و سنّی از پیامبر اکرم و امامان معصوم درباره حضرت مهدی نقل شده است، همچنین اخباری که به وسیله کاهنان ذکر شده ‏است، طرح بسیاری‏ از مسایل کلامی به صورت ‏پرسش‏ و پاسخ، ارائه‏ نظریات برخی علمای ‏بزرگ در موضوع مهدویّت، مقایسه شباهت‏‌های آن حضرت با پیامبر اسلام و دیگر پیامبران الهی، اخبار معمّرین (آنان که عمری طولانی داشته‌اند) دنیا و تحلیل غیبت طولانی ‏آن حضرت، کرامات آن ‏حضرت، نواب خاص آن حضرت، مدعیان دروغین نیابت، تشرف‌‏یافتگان محضر آن بزرگوار، انتظار فرج، نشانه‏های ‏ظهور، شیوه حکومت‏داری حضرت مهدی، رویدادهای زمان آن حضرت، رجعت، جانشینان حضرت و سرانجام وقایع پس از آن حضرت و پایان تاریخ... فقط برخی از موضوعات مورد بحث این اثر ارزشمند است.27. علائم ظهور (حتمی و غیر حتمی)« تاملی در نشانه های حتمی ظهور» حجت الاسلام والمسلمین نصرت الله آیتی ظهور حضرت قائم(عج) از ارکان اصلی اعتقاد اسلامی است و برای ظهور نیز نشانه هایی ذکر شده است که به نشانه های حتمی و غیر حتمی تقسیم می شوند. در این اثربا اشاره به اینکه ۵ نشانه حتمی برای ظهور ذکر شده است سعی شده است با ارایه اسناد معتبر قرآنی و روایی به بازشکافی نشانه های حتمی ظهورپرداخته؛ و با بررسی سندی و دلالی روایات به تصویر روشنی از نشانه های حتمی ظهور دست یابد یکی از بخش های این کتاب، نگاهی به «جایگاه ظهور در هندسه دین» شده است که وزن این مباحث (علائم ظهور) را نسبت به سایر معارف دین مشخص نموده؛ زیرا این مباحث، عامه پسند است و به همین دلیل هم مطالب غیر علمی رواج یافته است . امادر این کتاب پس از بررسی این علائم در دایره دین در خصوص اهمیت نقش این علائم مطلب ارزشمندی ارایه شده زیرا برای طرح این مبحث می بایست فهم و تعریف دقیقی از این مباحث ارایه کرد.. در این کتا ب امده است:نشانه های ظهور در مجموعه دین دارای یک سری کارکردهایی است که از جمله آنها می توان به برخورداری از توان تزریق روح امید به جامعه و یا شتاب بخشیدن به جریان آماده سازی مردم وجامعه برای زمینه سازی ظهور اشاره کرد.و نیز تعدادی از نشانه های حتمی ظهور حرکت های اجتماعی اند هم چون قیام یمانی و سفیانی و روایات علائم الظهور برای این صادر شده اند که مارا در موضع گیری صحیح در قبال این گونه حرکت ها راهنمایی کنند نویسنده کتاب معتقد است:یکی از کارکردهای بیان این علائم، ایجاد امید یا شتاب گرفتن جریان امادگی و زمینه سازی و نیز مواجهه صحیح با حرکت های اجتماعی است که در اخر الزمان شکل می گیرد 28. علائم ظهور (حتمی و غیر حتمی).«تحلیل تاریخی نشانه‌های ظهور» اثری تحلیلی تاریخی از «مصطفی صادقی» است که به وسیله‌ی پژوهگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ سوم آن در بهار ۱۳۸۹ در قالب ۲۶۳ صفحه راهی بازار نشر گردیده است. این مجموعه که در پژوهشکده تاریخ و سیره ی اهل بیت پژوهشگاه آمده گردیده است، جزو معدود کتاب هایی است که به بررسی و نقد روایات نشانه های ظهور می پردازد.در بخش کلیات به بررسی منابع اصلی ظهور در جهان اسلام پرداخته و در نهایت سه کتاب کهن شیعه الغیبه نعمانی، کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق و الغیبه شیخ طوسی و کتب کهن اهل تسنن الفتن نعیم بن حماد را برمی گزیند. به تلاقی با روایات اشراط الساعه یا علامات القیامه پرداخته فتن یا ملاحم یعنی پیش گویی های پیامبر و صحابه را بررسی می کند. سپس با مقوله بندی منابع معاصر به نقل کنندگان حدیث مثل معجم الملاحم و الفتن و ترجمه فارسی آن با نام یاتی علی الناس زمان، … و نوائب الدهور فی علائم الظهور، الزام الناصب، معجم احادیث المهدی و نیز کتبی که به تعدادی از احادیث و توضیح آن ها می پردازند مانند ملحقات الاحقاق، مئتان و خمسون علامه، علائم الظهور فی المستقبل، عصرالظهور پرداخته و معدود کتاب های نقد کننده ی احادیث مثل دراسه فی علامات الظهور جعفر مرتضی عاملی، موسوعة الامام مهدی سید محمد صدر، دادگستر جهان ابراهیم امینی، مقاله ی نشانه های ظهور اسماعیل اسماعیلی را معرفی می کند. و این نکته را متذکر می شود که بسیاری از صاحبان کتاب های ملاحم و نشانه های ظهور فرقه های منحرف شیعه هستند.در بخش راویان به معرفی روایان احادیث و جرح و تعدیل های علمای رجال در مورد آن ها می پردازد. و در بخش واژه نشانه ضمن پذیرش تنها دست بندی با مبنای حتمی و موقوف سبلیک بودن نشانه ها را رد می کند. در بخش تاریخچه به سیر تاریخی علائم در روایات و منابع فریقین می‌پردازد‌و در بخش بعدی اندیشه مهدویت، غیبت و انتظار در فرق اسلامی را با ذکر ادعای خلیفه ی دوم بر نمردن رسول خدا آغاز می کند. و به ادعاها و دعوت های مدعیان مهدویت می پردازد و سپس در مهدویت در شیعه از ادعای مهدویت بری ائمه مختلف و تشکیل فرقه های انحرافی سخن گفته می‌شود.سپس در مروی بر نشانه ها لیست شیخ مفید در کتاب ارشاد را می‌آورد و در بخش پایانی این فصل آمیختگی نشانه‌های ظهور و اشراط الساعه (نشانه‌های قیامت) را به نقد می‌نشیند.قسمت دوم و اصلی کتاب نشانه‌های تاریخی ظهور است که در هر فصل به بررسی روایی و تاریخی و تحلیلی روایات ۶ واقعه ی مهم‌تر می‌پردازد.رایات سود (پرچم های سیاه) اولین بخش است که مولف با رد بسیاری از روایات و زمان صدور آن ها، نسبت داشتن آن ها با ظهور را مورد سوال قرار داده و از امکان تطبیق جدی آن با دعوت عباسیان و قیام ابومسلم خراسانی سخن می گوید.سپس با بررسی روایات قتل نفس زکیه و نمونه های تاریخی آن ضمن تشکیک در آن دلایل امکان و عدم امکان تطبیق آن با نمونه های تاریخی را مورد بحث قرار می دهد و با ترسیم جدولی اشکالاتی را در منابع و اسناد و آشفتگی روایات مربوط به او به عنوان روایت حتمی ظهور مطرح می نماید.در بخش سفیانی با رد سند تمام روایات مطرح در مورد او و بررسی تطبیقی با ۵ سفیانی تاریخ، بر اساس مبنای شیعی پذیرش روایات معاضد هر چند ضعیف السند نشانه بودن او را می پذیرد. امکان بداء را در مورد او نیز مورد بررسی قرار می دهد.طلوع خورشید از مغرب، بخش بعدی است که با قراین متعدد به نفی نشانه بودن آن پرداخته و از قوی بودن احتمال تلاش فاطمیان اسماعیلیه برای تطبیق و جعل روایت که در سال ۳۰۰ خورشید از مغرب ظهور می کند در مورد طرح این روایت می پردازد.قیام خراسانی و سید حسنی نیز مورد تیغ تیز نقد مولف قرار گرفته و از تطبیق های تاریخی آن ها و ضعف روایات و اسناد آن ها به معصوم و نیز اضطراب آن ها سخن می گوید  29. علائم ظهور (حتمی و غیر حتمی)ندای آسمانیاین کتاب در چهار بخش متنوع با عناوین «کلیات»، «معرفی ندای آسمانی»، «نداهای آسمانی دیگر» و «ندای آسمانی از نگاه عامه» تدوین شده است.در بخشی از این کتاب با عنوان بشارت و امید برای اهل ایمان آمده است: «پیروان حق و حقیقت با شنیدن ندای آسمانی، نشاط و شادابی خاصی پیدا می کنند و آگاه می شوند که مولایشان بعد از قرن ها انتظار می آید و در پرتو آن، حق و عدالت، همه جا را نورانی خواهد کرد؛ به همین دلیل، روح تازه ای با شنیدن آن در وجودشان دمیده می شود. حسن بن محبوب از امام رضا علیه السلام روایت نمود: هنگام فقدان ماء معین، بسیاری از مردان و زنان مؤمن، دلسوخته و متأسف و اندوهناکند؛ گویا آنان را در نا امیدترین حالاتشان می بینم که ندا را می شنوند؛ ندایی که از دور، مانند شنیده شدن از نزدیک شنیده می شود و آن رحمتی برای مؤمنان و عذابی برای کافران است: "یکون رحمة عل المؤمنین"».کتاب ندای آسمانی به همت بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) و تألیف سید حسن زمانی در تابستان 1389 و در220 صفحه به انتشار رسیده است30. علائم ظهور (حتمی و غیر حتمی)سفیانی از ظهور تا افولاز میان نشانه های حتمی ظهور، قیام سفیانی مهم ترین آنهاست و حدود یکصد روایت دربارۀ آن وجود دارد.نشانه های ظهور بخش عمده ای از روایات مربوط به امام مهدی (عج) را به خود اختصاص داده است و براساس احادیث ما این نشانه ها به دو بخش نشانه های حتمی و غیر حتمی تقسیم می شوند. از میان نشانه های حتمی، قیام سفیانی مهم ترین آنهاست و حدود یکصد روایت دربارۀ آن وجود دارد. پژوهش پیرامون این موضوع از جهات مختلفی مهم و ضروری است، به عنوان نمونه یکی از اساسی ترین اهداف جنبش سفیانی، حمله به مناطق شیعه نشین است و کیان تشیع به شدت از جانب سفیانی مورد تهدید قرار می گیرد. بنابراین به جاست از ابعاد و زوایای این موضوع آگاه باشیم و برای مواجهۀ هر چه بهتر با آن به شکل مناسب برنامه ریزی کنیم. از طرف دیگر قیام سفیانی یک رخداد محدود نیست تاثیرگذاری بر معادلات جهانی، دگرگون کردن جغرافیای سیاسی دنیای اسلام، و از همه مهم تر اعلان جنگ علنی بر علیه امام مهدی (عج) بخش های دیگری از این رخداد است که تحقیق پیرامون آن را ضروری کرده است. در کتاب سفیانی از ظهور تا افول سعی شده است برای ترسیم ابعاد مختلف این حادثه از احادیث معتبر و اطمینان آور استفاده شود و از طرح مطالب غیر مستند پرهیز شود. در بخش کلیات بحث های مختلفی آمده است از جمله: آیا ممکن است در مورد جنبش سفیانی بدا صورت بگیرد و این حادثه رخ ندهد؟ سفیانی نماد و سمبل است یا یک انسان حقیقی و ... عنوان فصل اول اوصاف شخصی سفیانی است و در این فصل نام، نسب، ویژگی های جسمی و دین سفیانی بررسی شده است. در فصل دوم به ویژگی های قیام سفیانی مثل: زمان و مکان قیام، اهداف قیام، پیوستگی قیام سفیانی با ظهور امام مهدی (عج) و ... پرداخته شده است. عنوان فصل سوم سیر قیام سفیانی است و عناوین زیر مجموعۀ آن عبارتند از: تثبیت موقعیت، نبرد قرقیسیا، حمله به عراق و مدینه، سفیانی و جامعه بین الملل، خسف بیداء، نبرد با امام مهدی (عج)، فرجام سفیانی و مدت اقدامات سفیانی.  31. علائم ظهور (حتمی و غیر حتمی)نشانه های پایان (پایان جهان، موعودنهایی و پیشگویی های مربوط به آخرالزمان) نویسنده : على فاطمیان ناشر : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تاریخ نشر : 1381 تعداد صفحات : 604 صفحه نشانه‏هاى پایان بیان کننده پیشگویى‏هاى مسیحیان و یهودیان درباره قریب‏الوقوع بودن پایان دنیا یا به عبارتى پایان حکمرانى ظالمانه بشر و آغاز سلطنت الهى، معادل با عصر مهدویت در نگرش شیعه است . در این کتاب پس از ارائه تعاریفى جامع از آخرالزمان در اسلام و فرجام‏شناسى (معادل تقریبى آخرالزمان) در ادیان مسیحیت و یهودیت و ارزیابى اعتبار کتاب مقدس به عنوان محوریت پیشگویى‏هاى کتاب «نشانه‏هاى پایان‏» ، مطالب زیر ارائه مى‏گردد: تعاریفى از واژگان آخرالزمانى کتاب مقدس (مسیح و مسیحا، ضد مسیح یا دجال، نبرد پایانى موسوم به آرماگدون، رستگارى و غیره) . گفتارى پیرامون شهر بیت‏المقدس یا اورشلیم که جایگاهى ویژه در ادبیات آخرالزمانى کتاب مقدس دارد و توطئه اسراییل در محو مسجدالاقصى و اقدام تندروهاى مسیحى و یهودى در بناى معبد یهودیان به جاى مسجدالاقصى در تدارک ظهور مسیحاى موعود . نظم نوین جهانى یا نظام اهریمنى دجال . موعود و موعودباورى در ادیان مختلف و مبحث «مهدویت‏» . پیشگویى‏هایى مربوط به آخرالزمان در گفتار فرقه‏هاى مختلف مسیحى و یهودى و تطابق آن با حوادث روز جهان، پیشگویى پایان دنیا در تقویم مایاها، فرازهایى از پیشگویى‏هاى نوستراداموس و پیشگویى درباره آخرین پاپ‏ها . پیشگویى‏هایى از معصومین (ع) شامل نشانه‏هایى کلى از آخرالزمان و اوضاع و احوال مردم (از جمله پیشگویى درباره مواد مخدر و شهرهاى تهران و قم) . ضمیمه این کتاب نیز تصاویرى بى‏نظیر از مسجدالاقصى و مسجدالصخره است . در پایان کتاب نیز منابع ارزشمندى در زمینه موضوع آخرالزمان شامل منابع فارسى و عربى، دایرة‏المعارف انگلیسى و مقالات اینترنتى آمده است .  32. عصر ظهور و ویژگی‌های حکومت مهدویآینده جهان (دولت و سیاست در اندیشة مهدویت)رحیم کارگر، قم، مرکز تخصصی مهدویت، چاپ اول، 1383، وزیری، 392 صفحه. این پژوهش درباره دولت و سیاست و دیدگاه‌های متفاوت در این باره و نیز ماهیت، ساختار و کارکرد و پیامدهای دولت مهدوی است که در سه بخش، مطالب سودمندی ارائه نموده که عبارت است از: بخش اول: کلیات و مباحث نظری درباره آینده و آینده پژوهی و نظریه‌های آینده تاریخ، بخش دوم: فرضیه‌های دولت مهدی در اندیشة شیعه مانند فرضیه انتقام، دولت اقتدارگرا، دولت اخلاقی و بخش پایانی ساختارها و بروندادهای حکومت امام زمان است که درفصولی مانند ساختار نهادها، کارویژه‌ها و عملکردها و پیامدها آمده است. 33. عصر ظهور و ویژگی‌های حکومت مهدویعصر زندگی این کتاب اثر ارزشمندی است از محمد حکیمی که نگاهی بدیع و کاربردی به موضوعات و مسائل مهدویّت دارد. نویسنده در این راستا کوشیده مباحث را به صورت تحلیلی، با کمک گرفتن از آیات و روایات، تبیین و تفسیر کند. مؤلف با بهره گیری از حدود سیصد آیه و روایت، مخاطب را به تأمل بیشتر در آیات وروایات فرا می¬خواند. عصر زندگی می-کوشد با تحلیل‌های نسبتاً مناسب، به بعضی از بیماری‌ها و آفت‌های اخلاقی و مشکلات و لغزش‌های جریان‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیش از ظهور پرداخته و علت پیدایش و راه بر طرف شدن آنها را توضیح دهد. نویسنده به دنبال گشودن دریچة امید برای بشریتِ گرفتار یأس و سرخوردگی‌ها است که با ظهور مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) تحقق خواهد یافت وبرای این کار، مطالب ارزشمند و وزینی ارائه می¬دهد.کتاب مورد نظر 25 بخش دارد که بعضی از آنها بدین قرار است:1. عدالت اجتماعی، 2. در سایه شمشیر، 3. تدارک جنگ و تربیت جنگاوران 4. سازش ناپذیری، 5. تصحیح انحراف‌های فکری، 6. وحدت عقیدتی و مرامی، 7. رفاه اقتصادی، 8. مساوات، 9. حاکمیت فرا گیر جهانی، 10. حکومت مستضعفان، 11. آیین و روش جدید، 12. رشد عقلی وتکامل علم، 13. امنیت اجتماعی، 14. رشد تربیت انسانی، 15. اصول بیعت و ... .در بخشی از این کتاب این گونه می‌خوانیم: «از اقدامات مهم امام، تصحیح انحراف¬هایی که به مرور ایام در تفسیر احکام و توجیه مبانی دین روی داده و حذف برداشت‌های غیر اسلامی و نادرست است که به نام اسلام به اذهان القا شده و در مبانی دین تحریف معنوی یا موضعی پدید آورده است. کوشش امام و رسالت او، تطبیق درست و دقیق تعالیم قرآن، بر مسائل حیات بشری و مشخص کردن حد و مرزهای واقعی احکام اسلام است؛ به گونه‌ای که توجیه و تأویل بردار نباشد و مانع هر گونه انحراف و کژی و بد آموزی شود. دگروار تفسیرکردن تعالیم اسلامی، منحصر به احکام فرعی و فقهی و مسائل اجتماعی و اقتصادی نیست؛ بلکه اصول دین نیز مشمول این جریان است».این کتاب با نثری زیبا و روان، می‌تواند مورد استفاده عموم علاقه مندان به مباحث مهدویّت باشد. 34. عصر ظهور و ویژگی‌های حکومت مهدویحکومت جهانی مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) کتاب حکومت جهانی مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) نوشته آیت‏اللّه ناصر مکارم شیرازی، پژوهشی دربارة ظهور امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) و ویژگی‏های حکومت جهانی آن حضرت است.مؤلف در این کتاب، با بهره‏گیری از روایات و منابع تاریخی شیعه و سنّی و برخی از پژوهش‏های غربیان، مطالب ارزشمندی ارائه کرده است. ایشان نخست در خصوص آیندة جهان و سیر تکاملی جامعه، به بیان نظریات بعضی از ادیان و کتاب‏های آسمانی (نظیر زرتشتی، هندو، یهود و مسیحیت) و نیز دانشمندان غربی دربارة مصلح بزرگ پرداخته است. سپس دربارة انواع حکومت‏ها، فلسفه انتظار و غیبت، مصلح بزرگ جهانی در منابع اسلامی، نشانه‏های ظهور امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) و روش حکومت آن حضرت بحث کرده، به این پرسش¬ها پاسخ داده است: آیا سرنوشت آیندة بشریت، صلح، عدالت، امنیت و آزادی انسان‌ها از چنگال هر گونه ظلم و ستم و تبعیض و استعمار است؟ یا آن گونه که بعضی پیش بینی می‌کنند، هرج و مرج‌ها روز افزون، فاصله‌ها بیشتر، ناهماهنگی‌ها و نابسامانی‌ها فراوان تر و سرانجام یک جنگ اتمی یا فوق اتمی عالم گیر، پایه‌های تمدن انسانی را ویران خواهد ساخت و اگر انسان هایی بر روی کره زمین باقی بمانند، افرادی عقب مانده، معلول، بینوا و درمانده خواهند بود؟اگر عقیده نخست صحیح است، دلیل آن چیست؟ اگر بنا هست جهان به سوی عدل و صلح و برادری گام بردارد، آیا اجرای این اصول بدون انقلاب ممکن است؟ به تعبیر دیگر آیا اصلاحات تدریجی توانایی دگرگون ساختن چهرة عمومی جهان، با این همه ناهنجاری‌ها را دارند؟ اگر لازم است انقلابی صورت گیرد، آیا تنها از طریق قوانین مادی امکان پذیر است؟ یا بدون استمداد از اصول معنوی و ارزش‌های اصیل انسانی، ممکن نیست؟اگر قبول کنیم چنین انقلابی ـ به هر حال ـ رخ خواهد داد، رهبر این انقلاب چه صفاتی باید داشته باشد؟ آیا این انقلاب الزاماً به حکومت واحد جهانی می‌انجامد؟ آیا آمادگی‌های خاصّی برای چنان حکومتی لازم است؟ این آمادگی‌ها در دنیای کنونی وجود دارد یا نه؟ و اگر ندارد، آیا در حال حاضر جهان به سوی این آمادگی‌ها گام بر می‌دارد، یا بر عکس آن؟آیا این امور با عقیده عمومی مذاهب جهان، نسبت به ظهور یک مصلح بزرگ آسمانی ارتباطی دارد؟ اعتقاد عمومی مسلمانان به ظهور مهدی(علیه السلام) چگونه است و پیوند آن با مسائل سرنوشت ساز چیست؟ آیا اعتقاد به چنان ظهوری، ما را به اصلاح عمومی جهان از طریق یک انقلاب همه جانبه نزدیک تر می‌سازد؟ یا آن چنان که برخی می‌اندیشند، دور می‌کند؟آیا این فکر و عقیده عمومی مذهب، یک واقعیت عینی و مولود دلایل منطقی است و یا یک تخیل برای اشباع کاذب تمایلات سرکوفتة انسان‌ها، در مسیر گمشدة عمومی (یعنی صلح و عدالت) است؟نویسنده در بخشی از کتاب دربارة «فلسفه انتظار» بر این باور است که: «اگر اعتقاد و انتظار به حکومت جهانی مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به صورت ریشه دار حلول کند، سرچشمة دو رشته اعمال دامنه¬دار خواهد شد. این دو رشته اعمال عبارت است از: ترک هر گونه همکاری و هماهنگی با عوامل ظلم و فساد و حتی مبارزه و درگیری با آنها از یک سو و خود سازی و خود یاری و جلب آمادگی‌های جسمی، روحی، مادی و معنوی برای شکل گرفتن آن حکومت واحد جهانی و مردمی از سوی دیگر». این اثر ارزشمند، دارای محتوای غنی و خوبی است که می‌تواند برای علاقه مندان به مباحث مهدویّت مفید باشد. 35. عصر ظهور و ویژگی‌های حکومت مهدویبه سوی حکومت جهانی امام مهدی (عج) نویسنده: علی اکبر حصاری موسسه بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) چاپ: چابخانه دفتر تبلغیات اسلامی ـ چاپ دوم/ 1384 این کتاب بر آن است تا نخست ابعادی از ظلم و جور آخر الزمان را بر پایه واقعیت ها و آمار به تصویر کشد، آن گاه وضعیت مستضعفان عالم در شرایط نابرابر جهان امروز را بررسی می کند، سپس با نیم نگاهی به فرایند سیاست های راهبردی استکبار جهانی احتمال شکل گیری حکومت جهانی را بررسی و در پایان، سرنوشت صلح و عدالت را مرور می کند تا معلوم شود آیا راهی برای تحقق آن، جز به دست منجی موعود الهی وجود دارد؟ نویسنده در مقدمه این کتاب آرمان نجات انسان از چنگال ستم مستکبران و تاسیس حکومتی عدالت گستر بر گستره کره خاک را از بلندترین اندیشه های بشر معرفی می کند که در همه ادیان، نگاهی ویژه بدان شده است. وی می نویسد: این مقوله از آن رو به صورت یک آرمان جمعی در آمد که ظلم و تعدی به حقوق دیگران، رو به فزونی گذاشته است اما شگفت آن که در کشاکش همه این ماجراهای سخت و سنگین که بر جامعه بشری گذشته، نه تنها شوقش به نجات، رهایی، پاکی و گسترش عدالت در سراسر جهان از بین نرفته، بلکه روز به روز افزون شده و امید به ظهور منجی الهی بارورتر گردیده است. نویسنده با طرح این سوال که زمان آن وعده الهی ـ که پیروان همه ادیان بدان چشم دوخته اند ـ چه وقت است و آن یگانه منجی موعود، کی رخ می نماید؟ فراهم شدن شرایطی را پیش زمینه ظهور آن حضرت معرفی می کند و برابر آموزه های دینی، پیش از ظهور منجی موعود، جهان در نتیجه طغیان گری مستکبران و تعدی به حقوق مادی و معنوی انسانها، آکنده از ظلم و جور می شود. گسترش ظلم و جور، مستضعفان عالم را به تکاپوی رهایی و خلاصی از چنگال مستکبران وا می دارد تا آن چه در توان دارند، به کار بسته و بر ضد طغیان «گردن فرازان» بشورند، بدان امید که کفر عدالت را به نفع خود پایین بکشند و حاصل این تلاشها در طول تاریخ، افروختن شعله های قیام، انقلاب و نهضت های حق طلبانه فراوانی بوده که بارها و بارها هستی ظالمان را خاکستر کرده یا در حصار خود گرفته و هراس در دژهای مستحکم اشرافیت انداخته است؛ اما چون جامعه بشری در بطن خود پذیرای عدالت بی پایان نبوده، قیام مردان حق پرست و حق جو، زمانی طولانی پا بر جا نمانده و بار دیگر ظلم در شکل و آرایش دیگر به میدان بازگشته است. حاصل آن که با ستم جباران، هر بار انحرافی از جاده حقیقت و عدالت بر انحراف های بشر افزوده می شود و فاجعه چنان عمیق می گردد که مستضعفان عامل این درد را جز با "ید بیضایی" و "دم مسحایی" مردی آسمانی ـ که تاریخ بشر مثالهای آن را دیده اند که چگونه زمین را در سیلابی بی امان، از کفر و ظلم شسته و انسان و انسانیت را احیا کرده ـ قابل درمان نمی دانند و در چنین شرایطی است که برابر روایات، پیروان هر دین و آیینی، منجی الهی و آسمانی خود را به یاری می طلبند و آن گاه است که خداوند، وعده خود را در ظهور منجی موعود برای امامت مستضعفان، محقق می سازد. این کتاب در 4 بخش: ستم جهانی، موازنه جهانی، یکپارچه سازی و برقراری قسط و عدل در سراسر گیتی تنظیم شده است که علاوه بر پرداختن به ابعادی از ظلم و جور آخر الزمان، نقش مصلحان در ایجاد زمینه ظهور منجی و پیروزی نهایی حق را بررسی خواهد کرد. 36. رجعتبازگشت به دنیا در پایان تاریخنویسنده: خدامراد سلیمیان چاپ اول 1384 دفتر تبلیغات اسلامی قم ، 256 اعتقاد به رجعت ، از مباحث کلامی شیعه است که همواره در طی قرنها از یک سو مورد تاکید ودفاع و از سوی دیگر، مورد هجمه و انتقاد بوده است، تاکنون بیش از دویست کتاب در این باره رشته تحریر در آمده است. این اثر ، تحلیل و بررسی این مسئله است و مولف کوشیده است همه جوانب آن را بررسی و حمایت کند. به اعتقاد نویسنده محترم این کتاب، رجعت بازگشت برخی از مومنان محض و کافران محض به دنیا پیش از برپایی قیامت کبری در زمان قیام حضرت مهدی (عج) است تا این که مومنان مطلق از دیدن حکومت حق شادمان شده و کافران مطلق با دیدن دولت حق آزرده و عذاب شوند و از آنها انتقام گرفته شود. نویسنده بر این باور است که رجعت، حتمی است و علاوه بر اجماع شیعه و تواتر معنوی روایات، برخی آیات قرآن نیز این مدعا را تایید می کنند و ادله معاد جسمانی نیز می تواند بر رجعت دلالت کند و عقل هم هیچ منعی بر این باور ندارد. سلیمیان می نویسد: اگر چه درباره اصل رجعت اتفاق نظر وجود دارد ولی در خصوص چگونگی و ویژگیهای آن ، اختلافهایی در روایات دیده می شود. وی در عین حال تاکید دارد که تحقیق درباره این مسایل اختلافی ضرورت ندارد،زیرا اعتقاد و ایمان به اصل وقوع رجعت کافی است و این اختلاف روایات مجوزی برای سست کردن این اعتقاد سترگ نخواهد شد.! این کتاب مشتمل بر مقدمه ای درباره عوامل کم توجهی و پیشینه رجعت و مطالب آن در قالب ده فصل آمده است که عبارتند از : فصل اول : بررسی واژه رجعت و چیستی آن فصل دوم: رجعت از دیدگاه مذاهب اسلامی فصل سوم : زمان رجعت فصل چهارم: امکان وقوع رجعت فصل پنجم : رجعت در آخر الزمان فصل ششم : پاسخ به شبهات جعت فصل هفتم: رجعت کنندگان فصل هشتم: تکلیف در زمان رجعت فصل نهم : مجازات و پاداش در رجعت فصل دهم : نتیجه گیری از دیگر ویژگی های این کتاب ، فهرستهای آن و کتاب نامه می باشد.37. موعود در ادیان و مکاتبگونه شناسی اندیشه منجی موعود در ادیان در این پژوهش مصادیق و مفاهیم مختلف از اندیشه موعودگرایی و اندیشه منجی موعود در ادیان مسیحیت، یهودیت، زرتشت، بودایی، اسلام و فرقه های مختلف اهل سنت و شیعه در قالب مقالات متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . نویسنده: جمعی از نویسندگانناشر: دانشگاه ادیان و مذاهبتعداد صفحات: 502نوبت و سال انتشار: نوبت اول 1389شدر این پژوهش مصادیق و مفاهیم مختلف از اندیشه موعودگرایی و اندیشه منجی موعود در ادیان مسیحیت، یهودیت، زرتشت، بودایی، اسلام و فرقه های مختلف اهل سنت و شیعه در قالب مقالات متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . در این مقالات، نگارندگان به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی هستند که آیا همه مصادیق اندیشه منجی موعود در ادیان و ملل مختلف جهان هم‌سو با آرمان های موعود گرایانه اسلام و تشیع ارزیابی می‌شود و یا اینکه همه موعود باوری‌ها در ادیان مختلف به یک گونه اند؟ و آیا می‌شود موعود همه ادیان را مهدی موعود مورد قبول و اعتقاد تشیع دانست؟ در این راستا مقالات متعددی در مورد گونه شناسی اندیشه منجی موعود در آیین‌های زرتشتی ، هندو ، بودا ، ادیان چینی ، یهودیت ، مسیحیت ، سنت نبوی ، اسلام ، مذاهب اهل سنت ، تشیع ، عرفان و تصوف اسلامی ارائه شده است که در هر یک از این مقالات مفاهیم و مصادیق مختلف منجی موعود و مهدویت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و دیدگاه‌های مختلف ارباب مذاهب و ادیان در این زمینه منعکس گردیده است که حاصل دیدگاه‌های متفاوت ادیان مختلف در مسأله موعود باوری در مباحث ذیل خلاصه می‌شود : از مجموعه این دیدگاه‌ها اندیشه‌ای جهانی از مسأله موعود باوری استخراج می‌شود. به این معنا که هر دین و آئینی به نحوی به ظهور منجی جهانی باور دارد. اندیشه موعود باوری در ادیان مختلف مبتنی بر اندیشه نجات است و اندک ادیان و مذاهبی را می‌توان یافت که نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشند و با اندک ملاحظاتی درباره برخی از دیدگاه‌های مطرح شده در کتاب می‌توان چنین نتیجه گرفت که در دین و فرهنگ همه مردم جهان خمیرمایه اندیشه نجات وجود دارد و این مسأله گوشه ای از فرهنگ و زندگی آنها را تشکیل می‌دهد . نتیجه دیگری که از مقالات ارائه شده در زمینه اندیشه منجی موعود می‌توان گرفت آن است که موعود باوری، اندیشه ای ماهیتاً واحد و یا اندیشه هایی اساساً متباین می‌باشد و نقاط مشترک و متمایز فراوانی را می‌توان در اندیشه های مختلف در این زمینه استخراج کرد و این حقیقت را بیان کرد که موعود باوری در همه موارد در ادیان و مذاهب مختلف به صورت واحدی نبوده و انواعی دارد و اگر چه به نظر می‌رسد تفاوت‌های موعود باوری در ادیان کاملاً مهم و انکار ناپذیر است ، اما شاید در پرتو تبیین همین وجوه متمایز و نقاط تفاوت موعود باوری‌ها و با قدری تأمل و تعمق در سطح و مستوای دین تمایز است ، این حقیقت آشکار گردد که این نقاط متمایز در موعود باوری چندان جوهری و اساسی نیستند . به عبارت دیگر نقاط مشترک میان مصادیق مختلف اندیشه منجی موعود در ادیان از اهمیت جوهری‌تری نسبت به وجوه تمایز میان آنها برخوردار است . در میان مصادیق و مفاهیم مختلف ارائه شده در مورد اندیشه موعود باوری دخالت خداوند متعال در زمین و سرنوشت بشر و آینده جهان و ختم به خیر شدن اوضاع آن کاملاً محسوس است. و تقریباً همه ادیان و مذاهبی که به وجود یک منجی موعود جهانی باور دارند آینده ای روشن برای جهان تصویر نموده اند و اراده ای فوق طبیعی و فوق بشری را که قاهر بر همه اراده ها و قدرت‌هاست را در پس پرده مسأله موعود باوری اذعان نموده اند که این مسأله در ادیان توحیدی بسیار ملموس تر به چشم می‌خورد . در مورد ادیان غیر توحیدی مثل بودایی و آئین‌های چینی نیز مجرد یک نیروی اخلاقی و جادویی که بر همه نیروهای دیگر غلبه می‌کند و جهان را به سمت خیر و صلاح هدایت می‌کند نیز کاملاً محسوس است . یگانه یا چندگانه بودن موعود ادیان نیز مسأله ای است که در این مقالات به بحث درباره آنها پرداخته شده است . خاستگاه موعود باوری ، مثبت یا منفی بودن اندیشه موعود باوری ، کارکردهای اندیشه موعود جهانی ، رابطه موعود باوری با مسأله جهانی شدن و رابطه آن با صلح یا جنگ جهانی از دیگر مباحث قابل استخراج از مقالات این کتاب است . 38. موعود در ادیان و مکاتبمنجی در ادیان: پژوهشی نو در اندیشه نجات بخشی ادیانروح الله شاکری زواردهی مهدویت در اندیشه اسلام و ادیان آسمانی، اندیشه ای فراگیر و پیشینه دار و نقطه اوج و کمال تاریخ بشری است. توجه جهان به این موضوع مهم در عصر حاضر و مطرح شدن اندیشه های موازی و انحرافی در این زمینه، از سوی قدرت های جهانی و اندیشمندان بشری و برداشت های غیرکارشناسانه از آن، ضرورت پاسداری از این اندیشه بنیادین اسلام را چندین برابر کرده است. در این کتاب به بحث منجی در ادیان ابراهیمی و ادیان غیر ابراهیمی پرداخته شده است. که به برخی از عناوین آن اشاره می کنیم: مفهوم موعود یهود یا ماشیح، زمینه پیدایش طرح ماشیح در یهود، سیر تحول مفهوم ماشیح، ویژگی های ماشیح، کارکردهای اندیشه ماشیح، محاسبات ظهور ماشیح، موعود در نگاه منابع یهود، وضعیت جهان در عصر ظهور ماشیح و عقیده به ماشیح در میان یهودیان معاصر مطالب فصل اول از بخش ادیان ابراهیمی را در بر می گیرد.در فصل دوم به دین مسیحیت و مصداق موعود در مسیحیت، موعودی یهودی مسیحی، گونه شناسی موعود، پیش فرض های نجات بخش، اهداف و ثمرات بازگشت مسیح، پیش گویی هایی در مورد ظهور مجدد مسیح، حوادث بعد از ظهور مسیح، تفاوت بین موعود مسیح و موعود یهودی - مسیحی و زمان بازگشت موعود مسیحی پرداخته شده است.در فصل سوم به مساله منجی و موعودگرایی در اسلام و جایگاه آن در اسلام و ... اشاره شده است.در بخش دوم کتاب نیز به مساله منجی در ادیان غیر ابراهیمی اشاره شده است که مؤلف، ذیل عناوینی چون زرتشت، سوشیانت، هندو، کلکی، کلکین، بودا، میتریه، کنفوسیوس، دائو و ... بدان پرداخته است.کتاب «منجی در ادیان» برای نخستین بار در سال 1388 توسط بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) در 264 صفحه با قیمت 3200 تومان و شمارگان 2000 نسخه به چاپ رسیده است. 39. موعود در ادیان و مکاتبخط امان (پژوهشی در موعود ادیان) محمد امامی کاشانی، مشهد، آستان قدس رضوی، وزیری، 418 صفحه.این اثر که تا کنون دو جلد آن به زیور طبع آراسته شده در صدد طرح مباحث جامعی درباره مهدویت است که شامل سه بخش کلی می‌باشد. بخش اول: تفسیر و تحلیل و استدلال‌های فلسفی و شبه فلسفی پیرامون حجت، بخش دوم: احادیث و آموزه‌های روایی و بخش سوم: در شرح حال روات و شرایط مختلف راویان از نظر اعتبارات.کتاب خط امان (پژوهشی در موعود ادیان) به طور کلی پیرامون منجی در ادیان گوناگون بحث می‌کند و بنابر آن چه که در مقدمه کتاب آمده است، انگیزه مؤلف از نوشتن این کتاب چنین است:1. طرح این بحث به شیوه علمی و دور از تعصب، به ویژه در عصر حاضر و اوضاع شایع خاص جهانی، نه تنها سود بخش است، بلکه ضرورت نیز دارد؛ زیرا بشریت هم اکنون بر سر دو راهی قرار گرفته که اگر نیکخواهان، از هر دین و مذهب و ملیت، در ایفای وظایف انسانی و معنوی و دینی خود کوتاهی ورزند و از تبیین حقایق و تنویر افکار جوانان دریغ کنند و تنها به خود و نجات خود بیندیشند، راه صلاح و خوشبختی یکسره مسدود و راه فساد و تباهی هموار می شود. 2. اثبات وجود مصلح و ظهور او بر اساس دلایل عقلی و تشخیص هویت امام موعود بنابر دلایل نقلی. همچنین نویسنده در مقدمه‌ای نسبتاً طولانی، از غفلت جامعه مسیحی معاصر و دانشمندان آنان و ضعف تفکر مهدویت در میان توده اهل سنت گلایه کرده و پس از بررسی عوامل آن، راهکارهایی را به علمای مسیحی و اهل سنت نشان می‌دهد. این کتاب فعلاً در دو جلد منتشر شده است، و هر جلد آن به محوری خاص توجه دارد. جلد اول این کتاب مشتمل است بر بیان دلایل فلسفی، شبه فلسفی، عرفانی و منطقی که شامل بخش‌های زیر است: وجود مصلح جهانی از دید فطرت؛ ولیّ معصوم، نقطه اعتدال اسماء جلال و جمال در زمین؛ برهان نظام احسن و ضرورت وجود امام معصوم؛ مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف در دلیل استقراء؛ آینده بشریت از نظر فلسفه تاریخ؛ قاعده لطف و ضرورت امام در هر عصر؛ در بخش هفتم (آینده بشریت و ضرورت ظهور مصلح جهانی از دید ادیان الهی) نیز، به بررسی منجی در ادیان مختلف پرداخته شده است. در فرازی از این بخش به بررسی واژه یونانی «پریکلیتوس» پرداخته شده و در صفحه 357 چنین آمده است: «من در طی دیدارها و گفتگوهای مبسوط و مفصلی که با علمای واتیکان و اندیشمندان مسیحی در ایتالیا داشتم، به دو نکته بسیار مهم در این موضوع دست یافتم: اول تعلق واژه پریکلیتوس به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و دوم تعلق آن به امام منتظر، صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف» در پایان هر فصل و هر دلیل عقلی، حدیثی در هویت آن حضرت علیه السلام آورده شده تا معلوم گردد که راه عقل و شرع یکی است که به عنوان نمونه می‌توان به حدیث خضر علیه السلام اشاره نموده که در پایان فصل هفتم آورده شده است. جلد دوم این کتاب نیز مشتمل بر موارد زیر است: گفت و گو با متفکران جهان غرب درباره ظهور منجی (گفت و گو با اندیشمندانی همچون پاپ بندیکت شانزدهم، پروفسور ژان گیتون، پرفسور روژه گارودی)؛ منجی آخرالزمان در عهدین؛ گفت و گو با متفکران جهان اسلام در زمینه ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف (گفت و گو با علمایی مانند دکتر محمد سید طنطاوی، دکتر احمد عمر هاشم، شیخ عبدالله البسام، استاد فهمی هویدی و نیز علمای زیدیه در یمن و نیز بحث پیرامون حدیث ثقلین و بیان جایگاه علمی اهل بیت علیهم السلام در کتب اهل سنت)؛ قرآن و ظهور مسیح و مهدی علیهما السلام در راستای گفت و گو با علمای اهل سنت. خاتمه جلد دوم، ضمائمی شامل نامه‌نگاری با اندیشمندان، ترجمه مقاله پرفسور پیرو کودا در مجله بین‌المللی کلام و فرهنگ «کومونیو» پیرامون دیدارش با مؤلف و نکاتی دیگر است. منابع این کتاب در جلد اول به 127 کتاب فارسی و عربی، و 8 کتاب لاتینی و نیز در جلد دوم به 36 کتاب فارسی و عربی و 3 کتاب لاتینی به عنوان منابع تحقیق اشاره شده است.  40. مستشرقان و مهدویت«مهدویت از دیدگاه دین پژوهان غربی»مهدویت از دیدگاه دین پژوهان غربی نویسنده: سید رضی موسوی گیلانی ناشر: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) سال نشر: 1385 شابک: 0-34-7428-964 نویسنده در مقدمه کتاب، ضمن ارائه تعریف کوتاهی از اصطلاح «شرق شناسی» به تاریخچه مختصری از فعالیت ها و محورهای مطالعاتی پاره ای از شرق شناسان اشاره می کند. وی معتقد است که قالب خروجی پژوهش های شرق شناسی شامل: کتاب، مقاله، سایت و وبلاگ، فعالیت های پژوهشی مؤسسات و پایان نامه ها و رساله ها می شود و در این کتاب به محورهای یک و دو یعنی کتاب ها و مقالات شرق شناسانه می پردازد. سپس به تعریف معنای لغوی و اصطلاحی واژه شرق شناسی پرداخته و دوره هایی که بر این دست مطالعات گذشته است را یادآوری می کند. اندیشمندانی که نویسنده در این کتاب به شرح افکار و پژوهش های شیعه شناسانه و به ویژه مطالعات ایشان درباره مهدویت همت گمارده است، عبارتند از: هانری کربن، جیمز دارمستتر، فان فلوتن، ایگناتس گلدتسیهر، ادوارد برون، مارگولیوث، ژزف کنت دوگوبینو، همیلتون گیب و سرانجام آنه ماری شیمل. فصل های بعدی کتاب هر کدام به یکی از شرق شناسان اختصاص یافته است که مؤلف برای توضیح دیدگاه آنان مباحثی چون، روش شناسی، زمینه های فکری، نگرش به موضوع مهدویت و نقد و بررسی آراء ایشان پیرامون این مسئله را محور قرار داده است. وی معتقد است که دیدگاه هانری کربن به شیعه شناسی و همچنین مسئله مهدویت کاملا پدیدارشناسانه بوده است و با یادآوری زمینه های فکری او پیش از آشنایی با فرهنگ اسلامی، آرای بزرگانی چون شهاب الدین سهروردی، ابن عربی و سید حیدر عاملی را بر نگرش کربن به مسئله مهدویت مؤثر می بیند. وی همچنین بر این باور است که کربن به بیان اصلی ترین عناصر تفکر شیعی اشاره می نماید و برای تبیین آن ها تلاش می کند. امامت، ولایت و مهدویت از عناصری است که شیعه بدون آن نابود و مضمحل می شود. کربن معتقد است که ظهور امام عصر نیازمند فراهم گردیدن شرایط است و از طرفی ظهور او بزرگ ترین پشتوانه و انگیزه تزکیه نفوس است. نویسنده در پایان این فصل به نقد آراء کربن درباره مهدویت پرداخته و اگرچه محاسنی برای روش پدیدارشناسانه قائل است، پنهان ماندن پاره ای از نکات تاریخی را از نقاط ضعف این روش بر می شمارد. در فصل بعدی به شرح دیدگاه های جیمز دارمستتر می پردازد و با ارائه کتابشناسی دارمستتر درباره مهدویت و اشاره به روش تحقیق او که بر خلاف کربن روشی معطوف به مطالعات تاریخی است نگرش های او به مسئله مهدویت را یادآوری می کند و در پایان به نقد و بررسی آراء او پرداخته است. فان فلوتن شرق شناس دیگری است که دیدگاه های شیعه شناسانه او در این کتاب آمده است. روش او هم گرچه تاریخی است اما به جای آن که به مهدویت از دیدگاه شیعه و معتقدان به آن بپردازد صرفا به تاریخیگری نظر دارد. ضمن این که برای شناخت شیعه و مهدویت از منابع دسته دوم استفاده کرده است. در فصل پنجم به دیدگاه ایگناتس گلدتسیهر می پردازد. روش گلدتسیهر گرچه تاریخی است اما از این جهت که در جستجوی گرایش های پنهان و اغراض نهان راویان تاریخ بوده است از دیگر شرق شناسان متمایز می شود. مؤلف ضمن شرح دیدگاه های او درباره مهدویت وی را فاقد اطلاعات دقیق نسبت به فرقه ها و مذاهب اسلامی دانسته است. پژوهش های ادوارد براون درباره فرقه های منسوب به مهدویت شیوه پژوهشی او، تألیفات و آثار، دلایل گرایش براون به تحقیق درباره بابیت و بهائیت و داوری های او درباره ایشان محتوای فصل بعدی را شکل می دهد. مؤلف، براون را دارای نگاه منصفانه ای نسبت به اسلام و شخصیت پیامبر اکرم دانسته و انگیزه اصلی گرایش او به مطالعه درباره بابیت و بهائیت را خواندن کتابی با عنوان «ادیان و فلسفه ها در آسیای وسطی» اثر کنت دوگوبینو سفیر فرانسه در ایران می داند. به گفته مؤلف ساموئل مارگولیوث خاورشناس دیگری است که مقاله مستقلی تحت عنوان «مهدی» در دائرة المعارف دین و اخلاق نوشته است. روش این دائرة المعارف بر خلاف دائرة المعارف دین میرچاالیاده تاریخیگری است. وی پس از یادآوری بیوگرافی کوتاهی از کنت دوگوبینو به معرفی کتاب او با عنوان «سه سال در ایران» که مردم شناسی و رفتارشناسی مردم ایران، روحانیت و فرقه های مذهبی دوران قاجار و ... است می پردازد، وی پس از این که نگرش دوگوبینو پیرامون مذهب شیعه و شیخیه و مسئله مهدویت را ذکر می کند به شرح مقایسه او میان بابیان و بهائیان می پردازد. دیدگاه همیلتون گیب درباره شیعه و مهدویت، تألیفات اسلامشناسی و دیدگاه او درباره امامت، مهدویت و سیاست فصل نهم کتاب را شکل می دهد. در فصل پایانی با ذکر بیوگرافی کوتاهی از شرق شناس برجسته خانم آنه ماری شیمل فهرستی از تألیفات او ارائه می کند، نویسنده معتقد است روش شیمل چون کربن پدیدارشناسانه است و نگرش او درباره مهدویت به صورت اشارات و مطالب پراکنده در آثار او دیده می شود. اسطوره شناسی هم جایگاه ویژه ای در اندیشه شمیل داشته است. مؤلف دیدگاه شیمل درباره شکل گیری مذهب تشیع را نقد می کند و معتقد است که شیمل مانند بسیاری از اسلام شناسان غربی در تحلیل موضوع مهدویت به ریشه ها و بنیان های اعتقادی آن در متون دینی نپرداخته است. 41. مستشرقان و مهدویت مهدویت از دیدگاه مستشرقان نام مقاله ای است که در فصلنامه انتظار شماره 8 و9 چاپ شده استمحمود متوسل می نویسد"‌از دو قرن‌ پیش. مستشرقان‌ با انگیزه‌های‌ تبشیری‌ و استعماری‌ و در برخی‌ موارد عملی، راهی‌ مشرق‌ زمین‌ گشتند؛ و به‌ جهت‌ ناآشنایی‌ و عدم‌ دسترسی‌ به‌ منابع‌ اولیه، چهره‌ ناقص‌ و نادرستی‌ از تعالیم‌ اسلام‌ ارائه‌ دادند.‌برخورد آنان‌ با مهدویت‌ نیز، به‌ دنبال‌ ظهور متمهدیانی‌ چون‌ مهدی‌ سودانی‌ یا مطالعهِ کتبی‌ مانند مقدمهِ‌ ابن‌ خلدون‌ بوده، که‌ احادیث‌ مهدویت‌ را مجعول‌ و نادرست‌ می‌شمرد.‌البته‌ کسانی‌ چون‌ پروفسور هانری‌ کربن، به‌ جهت‌ آشنایی‌ با مرحوم‌ علامه‌ طباطبایی، به‌ حقایقی‌ در این‌ زمینه‌ دست‌ یافته‌اند.در مقدمه مفاله می خوانیم:‌استشراق، شرق‌شناسی‌ یا خاورشناسی، معادل‌ کلمه‌Orientalism ، از ماده‌Orient ، به‌ معنای‌ شرق. بر اعمالِ مستشرقان‌ در قبال‌ فرهنگِ مشرق‌ زمین‌ اطلاق‌ می‌شود، که‌ عناصر زبان، ادبیات، هنر، آداب‌ و رسوم، افکار و عقاید و دیگر عادات‌ و سنن‌ را در بر می‌گیرد.1‌اهدافِ مستشرقان‌ متفاوت‌ بوده‌ است؛ برخی‌ با انگیزه‌های‌ تبشیری‌ و تبلیغ‌ مسیحیّت، برخی‌ با اغراضِ استعماری‌ و به‌ منظور استیلای‌ سیاسی‌ - فرهنگی، و گروهی‌ نیز صرفاً با انگیزه‌های‌ علمی‌ و به‌ منظور فرونشاندن‌ عطش‌ دانایی، عازم‌ دیار شرق‌ گشته‌اند.2‌عمده‌ترین‌ موضوع‌ تحقیق‌ مستشرقان‌ درباره‌ اسلام، قرآن‌ کریم‌ و موضوعات‌ مربوط‌ به‌ آن؛ همچون‌ ترتیب‌ نزول، نحوه‌ جمع‌ آوری‌ و کتابت، ترجمه‌ و تفسیر قرآن‌ بوده‌ است‌ و بیشتر نوشته‌های‌ آنان‌ در این‌ زمینه‌ می‌باشد. چنانکه‌ مهم‌ترین‌ کتاب‌ گلدزیهر، مستشرقِ یهودی‌ الاصلِ آلمانی، است. نولد که، دیگر مستشرق‌ آلمانی، با نگارشِ رسالهِ‌ به‌ درجهِ‌ دکترا نایل‌ آمد و رژی‌ بلاشر، مستشرقِ فرانسوی، اقدام‌ به‌ ترجمه‌ قرآن‌ به‌ این‌ زبان‌ نمود، و کتابِ را به‌ نگارش‌ در آورد؛ که‌ توسّط‌ مرحوم‌ دکتر رامیار به‌ فارسی‌ ترجمه‌ شده‌ است.3‌از آنجا که‌ عموم‌ مستشرقان، غیر مسلمان‌ و اکثراً مسیحی‌ یا یهودی‌ بوده‌اند، برخورد آنان‌ با فرهنگِ دینی‌ شرق، یعنی‌ اسلام، واقع‌ بینانه‌ نبوده‌ و در مقالات‌ و کتبی‌ که‌ در زمینه‌ معرفی‌ اسلام‌ و قرآن‌ به‌ نگارش‌ در آورده‌اند، چهرهِ‌ ناقص، نادرست‌ و نازیبایی‌ ارائه‌ کرده‌اند. این‌ پژوهش‌های‌ مکتوب، امروزه‌ در دانشگاههای‌ مختلف‌ اروپا، به‌ عنوانِ مرجع‌ اصلی‌ آموزش‌ و پژوهش، در کرسی‌های‌ اسلام‌شناسی‌ مورد پذیرش‌ واقع‌ شده‌ است.‌دانشمندان‌ مسلمان، در برابر جریان‌ استشراق‌ دو موضع‌ متفاوت‌ اتخاذ کرده‌اند؛ گروهی‌ از سر افراط‌ فعالیت‌های‌ آنان‌ را ستوده‌ و آنان‌ را پایه‌ گذار روش‌های‌ صحیح‌ تحقیق‌ در متون‌ دینی‌ و احیاگر میراثِ بر باد رفتهِ‌ شرق‌ به‌ غرب‌ می‌دانند. در مقابل، گروهی‌ دیگر‌ از دانشمندان، این‌ فعالیت‌ را به‌ شدّت‌ نکوهیده‌ و معتقدند؛ شرق‌شناسی، طبق‌ یک‌ نقشه‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌ و با هدفِ توهین‌ به‌ مقدسات‌ و تضعیف‌ عقاید مسلمانان، پا به‌ عرصه‌ گذارده‌ است.‌امّا انصاف‌ اقتضا دارد که‌ همه‌ را به‌ یک‌ چوب‌ نرانیم‌ و خدمتِ برخی‌ را به‌ واسطهِ‌ خیانتِ گروهی‌ دیگر، نادیده‌ نیانگاریم. خدماتِ خاورشناسان‌ را در شناسایی، گردآوری، فهرست‌ نگاری‌ و انتشار برخی‌ نسخه‌های‌ خطی‌ اسلامی‌ و خصوصاً معجم‌ نگاری‌ الفاظ‌ قرآن، پی‌ریزی‌ شیوه‌های‌ نوینِ پژوهش‌ در متون‌ دینی، که‌ محصولِ تجاربِ آنان‌ در پژوهش‌های‌ علوم‌ انسانی‌ است، بپذیریم‌ و از خیانت‌ برخی‌ از آنان‌ در تحریف، تدلیس، تأ‌ویل، درستکاری، زشت‌سازیِ تعالیم‌ قرآنی‌ و استناد به‌ روایات‌ ضعیف، افسانه‌ها، خرافه‌ها، جعلیّات، شایعات‌ و گفته‌های‌ احبار و رهبان، غافل‌ نباشیم.ادرس سایت مجله: http://www.entizar.ir42. مهدویت و غربکتاب هالیوود ‌و ‌فرجام‌ جهاننام نویسنده: آقای سید ابوالحسن علوی طباطبایی تاریخ نشر: هلال(موسسه فرهنگی موعود)/ تاریخ نشر: 1386 / موضوع “فرجام جهان” دل مشغولی همیشه‌ی آدمی است از گذشته‌های دور تا فرجام جهان و آثار فرهنگی، محصول تلاشی است پیگیر برای یافتن پاسخ این پرسش، فرجام جهان به کجا می انجامد‌؟منابع دینی و کلام صادره از سوی انبیای عظام الهی اوّلین منبع پاسخگویی این پرسشند و البته مطمئن‌ترین آنها تا آن هنگام که مورد دستبرد، تفسیر ‌به رأی و‌ تحریف مغرضان واقع نشده باشند.“سینمای غرب”، به عبارتی دیگر جادوی غرب، در پی یافتن “موضوعاتی محرّک برای جلب تماشاگر” و “ایجاد زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی”‌ برای محقق ساختن اهداف جریان پشت پرده‌ی سلطه و حکمرانی، طی همه‌ی سال‌هایی‌که ‌از ‌عمرش‌ می‌گذرد،‌ پرداختن‌ به ‌این‌موضوع‌ را ‌دست‌ مایه‌ی ‌ساختن بسیاری‌ از‌ آثار ‌سینمایی‌کرده ‌و ‌آینده‌ی‌ مفروض‌ خود‌ را‌ به‌ انحاء ‌مختلف‌ به تصویرکشیده است.اثر حاضر حاصل‌ پژوهش‌ و ‌مطالعه‌ی‌ مدرس، ‌سینماگر و پژوهشگر ارجمند‌جناب آقای علوی طباطبایی درباره‌ی سینمای “هالیوود ‌و ‌فرجام‌ جهان” است‌ تهاجم یا تفاوت فرهنگی نویسنده : بلخاری‌قهی - حسنمحل نشر : تهرانقطع : رقعیتعداد صفحه : ۱۷۸مجموعه حاضر, بخش اول از سلسله مباحث تهاجم یا تفاوت فرهنگی است که از مهر ماه 1377از سوی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه الزهرا مطرح گردید .در این مجموعه سعی شده است ضمن ارائه تصویری از تهاجم فرهنگی, مباحثی نظری همراه با مصداق‌های آن بررسی و تبیین شود .عمده‌ترین موضوعات کتاب عبارت‌اند از :((مبادی کلامی تهاجم و تفاوت‌های فرهنگی)), ((تفاوت یا تهاجم)), ((فرهنگ تهاجم یا تضارب)), ((مصادیق)), ((غرب و مهدویت(1))), ((غرب و مهدویت(2))) و ((غرب و مهدویت(. )))3 43. مهدویت و غربپیشگویی‌ها و آخرالزماناثر حاضر که محصول مطالعه و تحقیق جمعى از اندیشمندان مسلمان و آگاه معاصر است، سعى در بررسى و تفسیر موضوع "پیشگوییها و آخرالزمان" و تبیین نحوه سوء استفاده غرب استکبارى از آن دارد. پیشگویی‌ها و آخرالزمان جمعی از نویسندگان ناشر: نشر موعود سال: 1382 ویرایش: اول آغاز هزاره جدید، بحرانهاى فراگیر در اقصا نقاط جهان و بن‏بستهاى حاصله از ناکارآمدى انواع ایدئولوژیهاى سیاسى و اجتماعى، طى یک قرن اخیر، در حل و فصل معضلات بزرگ انسان معاصر، زمینه‏هاى مراجعه به آثارى را فراهم آورده که به اتکاء دریافتهاى قدیسان، پیشگویان و طالع‏بینان سعى در عرضه تصویرى از آینده جهان و سرنوشت انسان دارند. پوشیده نیست که در میان اقوام مختلف، قوم یهود از دیرباز دستى گشاده در امر پیشگویى داشته و براى تحمیل خواسته‏هاى سیاسى و اقتصادى خود به ملل جهان، نهایت سوء استفاده را از آثار و اقوال پیشگویان به عمل آورده است و شاید از همین روست که بسیارى از دولتمردان و سیاستمداران جهان غرب و بویژه امریکا به تبع اغراض یهودیت صهیونیستى و پیشگوییهاى همانان، سعى در محقق ساختن طرحها و برنامه‏هاى خود در جهان و بویژه خاورمیانه داشته‏اند. اثر حاضر که محصول مطالعه و تحقیق جمعى از اندیشمندان مسلمان و آگاه معاصر در این باره است سعى در بررسى و تفسیر موضوع »پیشگوییها و آخرالزمان« و تبیین نحوه سوء استفاده غرب استکبارى از آن دارد. فهرست کتاب حاضر به این شرح است: جهان امروز و پیشگوییهاى آخرالزمان / اسماعیل شفیعى‏سروستانى هزاره‏گرایى در فلسفه تاریخ مسیحیت / حسین توفیقى نشانه‏هایى از پایان / على فاطمیان واقعه آرماگدون / امین میرزای پیشگوییهاى نوسترآداموس / رسول نیمروزى زمزمه‏هاى ظهور / ابراهیم شفیعى‏سروستانى سیماى کلى دوران ظهور / على کورانى غرب، سینما و آخرالزمان / مجید شاه‏حسینى فیلمسازان آمریکایى و مهدویت / حسن بلخارى صهیونیسم مسیحى / عمرو سلمان آخرالزمان‏شناسى در آثار اسلامى / ابراهیم شفیعى‏سروستانى  44. آسیب شناسی مهدویتاندیشه مهدویت و آسیب هامحمد صابر جعفریدر این کتاب میخوانیم:هر امر به نسبت اهمیتش، در معرض خطرها و آسیب هایی است. مقوله مهم مهدویت هم با اثرات بسیار حیات بخش و بهجت زای خود که کمترین آنها، امید به آینده و سر فرونیاوردن در مقابل حوادث، ستم ها و سختی هاست، از این قاعده مستثنی نیست.1. برداشت های انحرافی از مقولۀ انتظار فرج2. افراط و تفریط در ارائه چهرۀ مهرو مقهر3. طرح مباحث غیر ضروری 4. توقیت5. افراط و تفریط در تبیین مفهوم غیبت6. ملاقات گرایی7. عاشق نمایان دنیا خواه:8. مدعیان دروغین مهدویت و نیابت خاصه و عامه 9. عدم پیروی از ولایت فقیه و نواب عام 10. فعالیت های غرب و مستشرقان  45. آسیب شناسی مهدویتآسیب شناسی جامعه منتظر تالیف سید محمد میر تبار باور به آشکار شدن شخصیت رها کننده انسانهااز زنجیره ستم وبیداد پیشینه ای به وسعت عمر بشریت دارد این اندیشه وباورکهن همواره اماج اسیب هادبوده است.لذا این اثردر شش فصل مطالب قابل ارزنده ای را به رشته تحریر در آورده است که مهم ترین انها عبارت است از:آسیب های فکری واعتقادیآسیب های رفتاریعوامل پیدایش آسیب هاآثار پیامد های آسیبراهکار ی مقابله با اسیب های جامعه منتظراننقد وبررسی مستند آسیب ها46. آسیب شناسی مهدویت.کتاب رسانه ها و باز تولید جامعه منتظر، به موضوع مهدویت و وظایف رسانه ها در جامعه منتظر پرداخته است. با توجه به اقبال گسترده‌ای که در سال‌های اخیر در جامعه ما نسبت به مباحث مرتبط با انتظار و ظهور منجی موعود صورت گرفته و از آنجا که در عرصه ترویج گفتمان مهدویت، راهبردهای فرهنگی و در صدر آن رسانه قرار دارد، دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها، اقدام به تألیف و نشر این کتاب شده است. عناوین این کتاب در هشت فصل تدوین شده است؛ «رسانه و انتظار»، «رسانه و منتظران»، «بایسته های انتظار در عرصه رسانه»، «رسانه و تجلی اصول اسلامی در عصر انتظار»، «رسانه و آسیب شناسی جامعه منتظر»، «عوامل پیدایش آسیب در جامعه منتظر»، «راهکارهای مقابله با آسیب در جامعه منتظر» و «رسانه و نقد و بررسی مستند آسیب ها». در بخشی از این کتاب می خوانید: «انتظار، نخست یک آرمان و عقیده است، سپس در عمل و عینیت آشکار می گردد، و انسان منتظر به مرزبانی و پاسداری از حوزه فرهنگی و ایدئولوژیکی خود می پردازد، و همواره در موضع دیدبانی است که هوشیارانه به افق های دور و نزدیک می نگرد و دشمن را از پیشروی باز می دارد. واژه های ارتباط و مرابطه، به معنای مرزبانی و سنگرداری و دیده بانی است، که نوعا در خطوط مقدم مرزهای نزدیک به دشمن معنا پیدا می کند، معنای دیگر آن پیوند و رابطه با امام و در خدمت امام زیستن و مرزبان دستورها و خواسته های امام بودن است، به این معنا که: (جامعه مؤمنان با امام خویش ارتباط بر قرار کنند، و به ریسمان ولایت امام چنگ زنند، و با او هم پیمان شوند، و به یاری امام متعهد گردند. این قسم از (مرابطه) واجب عینی بر هر فرد است، نیابت بردار هم نیست، و پایه ای از پایه های ایمان است. و عملی بدون آن پذیرفته نمی شود) امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه دویست آل عمران فرمودند: (اصبروا علی المصائب، و صابروا علی الفرائض، و رابطوا علی الائمه) (تفسیر قمی، ج ۱: ۱۲۹) در برابر مشکلات شکیبایی ورزید، و در انجام تکلیف ها، و مسئولیت ها پایدار باشید، و با امامان رابطه بر قرار کنید. امثال این گونه روایات در بیان مرابطه و تفسیر آیه شریفه مذکور از سایر ائمه هم آمده است. امام مهدی علیه السلام نیز خود را (مرابط، مرزبان و مرزدار) خوانده است. در نامه مبارک به شیخ مفید، مرقوم فرمودند: (من عبدالله المرابط فی سبیله) (ارشاد مفید: ۴) (این نامه) از بنده خداست بنده ای که مرزبان و مرزدار راه خداست...) رسانه ها حامل این پیام مهم اند که امت منتظر چون امام شان، مرابطان و مرزبانان و مرزداران حماسه های جاوید اسلام و تشیع اند، و از این نظر نیز همسان و هم آوا با امام شان حرکت می کنند، و با او چنین پیوندی ناگستنی و ارتباطی استوار و بیعتی نیرومند دارند، و همیشه هوشیار و بیدار و آماده اند.» کتاب رسانه ها و باز تولید جامعه منتظر به قلم سید محمد میرتبار در سال۱۳۹۰ با شمارگان ۱۵۰۰ نسخه در ۲۲۰ صفحه با قیمت ۲۵۰۰ تومان به همت دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها منتشر شده است. 47. فرق انحرافیپیچک انحراف (زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گرایش برخی از مردم به مدعیان مهدویت و نیابت در دو قرن اخیر)نویسنده: جواد اسحاقیانناشر: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ تابستان 1388؛ چاپ اول.آموزه پربار مهدویت ـ که منشأ بسیاری از برکات معنوی در بعد فردی و اجتماعی می‌باشد ـ از اطمینان و آرامش فردی گرفته تا آرمان عدل و توحید جهانی و نیز رشد و تکامل و رسیدن به هدایت حقیقی در سایه انسان کامل، همگی از جلوه‌های نورانی این بحث است. اما مانند هر استعداد و ظرفیت مثبت ـ که می‌تواند مورد سوء استفاده قرار بگیرد ـ این آموزه سرشار از قابلیت و ظرفیت نیز، متأسفانه گاهی مورد طمع دشمنان، غافلان و جاهلان قرار گرفته است؛ خصوصاً در دو قرن اخیر که نشانه‌های بیداری اسلامی در امت‌های اسلامی مشاهده می‌شود و امید بازگشت به تمدن اسلامی و نجات از استبداد و استکبار به چشم می‌خورد، دشمنان با انگیزه بیشتری به دنبال تخریب مهدویت از درون بوده‌اند، از این رو فرقه سازی را در دستور کار خود قرار داده‌اند ـ و پس از انقلاب شکوهمند اسلامی که تأثیرات فراوان داخلی و خارجی در جهان به وجود آورد ـ تلاش‌های گسترده‌تری در جهت تخریب آن انجام داده و می‌دهند. همین دغدغه باعث شده تا نویسنده محترم کتاب، زمینه‌های گرایش برخی از مردم به انحرافات مربوط به مهدویت را در قالب کتاب، ارائه نماید. از ویژگی‌های این کتاب، معرفی برخی آسیب‌ها و انحرافات دهه‌های اخیر به صورت جزئی و مصداقی می‌باشد. همچنین بررسی و تحقیق میدانی ـ که در بین سنین و اقشار مختلف انجام شده است ـ به این مجموعه اضافه گشته و در مجموع تلاش شده است که ریشه‌های اصلی ایجاد و انحراف در مدعیان و پیروان و گمراهان، معرفی گردد، ‌البته به لحاظ رعایت موازین شرعی و اخلاقی و قانونی، نام برخی از گروه‌ها و جریانات، به صورت حروف رمزی و اختصاری آمده است که در صورت لزوم برای آشنایی بیشتر با آن گروه‌ها می‌توانید از مراکز مربوط، جزئیات را پیگیری نمایید.برخی از فصل‌های خواندنی این کتاب عبارتند از: زمینه‌های گرایش عده‌ای از مردم به مدعیان شیخیه، بابیه، بهاییه، قادیانیه و سودانی؛ ویژگی‌های شخصی و شخصیتی مدعیان، نقشه‌های شرکت استعمار و دشمنان اسلام، دیدگاه متون دینی درباره عوامل انحراف مدعیان و پیروان آنها.  48. مهدویت و کلام جدیدمهدویت و مسائل جدید کلامی (خاتمیت و مهدویت) • پدیدآورنده : رحیم لطیفی • ناشران : یاران آفتاب | مهدی ‌موعود(عج) • محل نشر : تهران • تعداد صفحات : 192 • قطع : وزیری اندیشة مهدویت در دیدگاه شیعی، یعنی استمرار حجت و شخصیت الهی که دین و شریعت محمد (ص) را با استفاده از قرآن و سنت نبوی تفسیر و تبیین کند؛ ولی مطالعة نادرست و از روی تقلید و عادت، به این اندیشه می‌انجامد که پذیرش امامت و مهدویت ملازم با کم‌رنگ ساختن اصل خاتمیت است. این معترضان که ختم نبوت را مساوی با قطع ارتباط و هستی با خدا پنداشته‌اند، تصور می‌کنند در عصر خاتمیت هیچ بشری با عالم غیب ارتباطی ندارد؛ در حالی که اصول شریعت اسلامی چنین چیزی را نمی‌پذیرد و به وجود امام زمان (عج) در عصر خاتمیت معتقد است. نگارنده در کتاب حاضر ضمن بیان مفهوم خاتمیت به اثبات نقلی و عقلی خاتمیت همت گماشته و آن‌گاه راز فلسفة خاتمیت را از دیدگاه آیت‌الله مطهری، علامه طباطبایی و دکتر سروش و اقبال تشریح کرده است. در ادامه به این نکته که مهدویت با خاتمیت هم‌خوانی دارد اشاره، هم‌چنین دیدگاه‌های منکران خاتمیت را بررسی کرده است."  49. شبهه شناسی مهدویتپاسخ به شبهات احمد الکاتبترجمه فارسی: شبهات و ردود (الرد على شبهات احمد الکاتب حول إمامة أهل البیت (علیهم السلام) و وجود المهدی المنتظر علیه السلام)تألیف: السید سامی البدریمترجم: ناصر ربیعیچاپ اول: بهار ۱۳۸۰انتشارات انوار الهدیاین کتاب شامل مقدمه‌ای ارزشمند دربارهٔ امامت و نظریهٔ حکومت در چارچوبِ فکریِ تشیع است. سپس با طرحِ دیدگاه‌های احمد کاتب، به پاسخ‌گویی به هرکدام از آن‌ها پرداخته است. دقتِ نظریِ نویسنده و تلاشِ او برای پاسخ‌گویی غنایِ خاصی به مطالبِ کتاب بخشیده است که در کارهای مشابه کم‌تر دیده می‌شود. می‌توان ادعا کرد که این مجموعه به بسیاری از شبهات پیرامون اهل بیت و مهدویت به‌طورِ یک‌جا پاسخ داده است.کتاب از چهار بخشِ اصلی تشکیل شده است:بخش اول: شبهات پیرامون عقیدهٔ دوازده امامیبخش دوم: شبهات پیرامون نص امام علی علیه السلامبخش سوم: مباحث متفرقه‌ای مانند بیعت امام علی با خلفا، موضوع عبدالله بن سبابخش چهارم: شبهات پیرامون وجود مهدی علیه السلامقسمتی هم به مکاتبات بین نویسنده و احمد کاتب اختصاص داده شده است که درخورِ توجه است. در پایان نیز نامهٔ تقدیر دانشمندانی همچون علامه عسگری قرار داده شده است. 50. شبهه شناسی مهدویتدادگستر جهانکتاب دادگستر جهان نوشتة آیت‏اللّه ابراهیم امینی ، در 344 صفحه رقعی منتشر شده است. نویسندة کتاب، علت تألیف آن را رخنه شبهات در اعتقادات جوانان و دانش آموختگان می‌‏داند که از سوی نویسندگان، پاسخی مناسب و شایسته نگرفته‏اند. از این رو ایشان تصمیم می‌گیرد چنین کتابی تألیف کند و در سال 1346 توفیق می‌یابد آن را منتشر سازد. این کتاب نزدیک به بیست بار تجدید چاپ شده و به برخی از زبان‏ها نیز ترجمه شده است.دادگستر جهان عمدتاً به صورت پرسش و پاسخ، بین برخی از فرهیختگان تنظیم شده و با استفاده از روایات معصومین، مطالب ارزنده‏ای برای استفاده عموم ـ به ویژه جوانان ـ ارائه کرده است.نویسنده در دوازده فصل، با استناد به یافته‏های عقلی و نقلی محدّثان، مفسّران و مورخان امامیه و عامّه و نیز دستاوردهای علوم تجربی، به تشکیک‏های گوناگون درباره مهدویّت پاسخ داده است. طرح مباحث به شیوة مناظره بوده که بر جذابیت کتاب افزوده است. مؤلف آغاز عقیده به مهدویّت را از زمان پیامبر اکرم می‏داند و شخصیت و تبار امام را بررسی می‏کند. او همچنین ادعای مهدی بودن محمد بن حنفیه، اعتقاد زیدیه به مهدویّت محمدبن عبداللّه¬بن حسن و باور واقفیه به عروج امام صادق را رد می‏کند و این نکته را که منشأ مهدویّت از تعالیم یهود و زرتشتی است و عبداللّه بن سبا در ایجاد آن نقش داشته، مردود می¬داند.عالم غیب و امام عصر، امامت کودک پنج ساله، فلسفه طولانی شدن غیبت، مهدی در کتاب‌های اهل سنّت، نشانه‏ها و شرایط ظهور، یاوران حضرت مهدی ، چگونگی ظهور و احادیث، منابع، تألیفات و اقوال بزرگان اهل سنّت در بارة حضرت مهدی، طول عمر، محل زندگی حضرت مهدی و جهان در عصر آن حضرت، از مباحث مهمّ دادگستر جهان است.تجدید مکرر چاپ کتاب، نشانگر استقبال خوب از این اثر ارزنده است. این کتاب برای علاقه¬مندان به مباحث مهدویّت بسیار مفید است.