مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمدرضا
نام خانوادگی:فوادیان
پست الکترونیک:foad1351@gmail.com
نخصص ها:امامت و مهدویت

زندگی نامه

اینجانب محمدرضا فوادیان در شهر تهران در سال 1351 شمسی متولد شدم. در سال 1360به شهر کویری دامغان همراه خانواده کوچ کردم. در سال 1365 وارد حوزه علمیه امام صادق (ع) آن شهر شدم و از محضر آقایان حاج شیخ احمد فوادیان، آذرى، شاه چراغی و ترابی بهره ها بردم. در سال 1371 وارد حوزه علمیه قم شدم و از محضر آقایان حسینی خراسانى، دوزدوزانی بهره برده و سطح را به اتمام رساندم. از سال 1375 از محضر آیات وحید خراسانی و جواد تبریزى، نجم الدین طبسی و مسعود پور سید آقایی کمال استفاده را بردم. در خلال درس خارج از موسسه مذاهب و مهدویت استفاده کردم. امروزه نیز به حول و قوه الهی و عنایات امام عصر فقط در عرصه مهدویت مشغول فعالیت هستم.